Seniorkonsult, Kandidatansvarig

Åse Torbjär Granath

Seniorkonsult, Kandidatansvarig

Åse är civilekonom och har sedan 1992 arbetat i bemannings- och rekryteringsbranschen som både chef och konsult. Dessförinnan var hon under tio års tid platschef, controller och projektledare inom servicebranschen.

Erfarenhet

Åse har arbetat med rekrytering på alla nivåer och till de flesta branscher, men är sedan 2003 specialiserad på rekrytering av chefer och specialister. Hon har en unik erfarenhet av värderingsbaserad rekrytering till ett av branschens största företag. På Maquire är Åse chefsrekryteringskonsult med särskilt fokus på och ansvar för den omfattande kandidatbanken. Det är hon som matchar och värderar alla kandidater mot uppdragets kravprofil i rekryterings- och konsultuppdragens inledningsskede. Det är också henne man träffar som kandidat om det blir aktuellt att komma till oss på en förutsättningslös intervju som inte gäller någon specifik tjänst.

Som person är Åse utåtriktad, optimistisk, energisk och snabb i både tal och tanke. Hon är helt opåverkad av stressiga situationer och har ett ovanligt gott personminne, en talang som verkligen kommer till sin rätt i rollen hon har på Maquire.

Maquire Göteborg

Mässans gata 18 (vån 8)
412 51 Göteborg

031-303 30 50
kontakt@maquire.se

Maquire Stockholm

Klarabergsviadukten 70
107 24 Stockholm

08-580 800 50
kontakt@maquire.se

Kontakta oss

Våra konsulter

Följ oss

facebookinstagramlinkedin