Seniorkonsult

Elisabeth Lidstedt

Seniorkonsult

Elisabeth är civilekonom med en examen i Internationell Ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har sedan 2010 arbetat med rekrytering och utvärdering av specialister och chefer, främst inom ekonomi och finans.

Erfarenhet

Efter universitetsexamen arbetade hon under flera år som Controller och deltog vid förvärv och nyetableringar runt om i Europa. Strax innan millennieskiftet intog hon rollen som Managementkonsult på EY där hon arbetat med flera olika företag från varierande branscher. Hennes nyfikenhet och intresse för människor gjorde att hon vid 2010 lockades in i rekryteringsbranschen, och hon har sedan dess arbetat som konsult.

Elisabeth har stort engagemang och skapar förtroendefulla relationer med både kunder och kandidater. Hennes förståelse för hur framgångsrika ledare bidrar till ett företags lönsamhet och långsiktiga utveckling gör att hon lyckas bra med att matcha rätt person till rätt roll. Sedan 2018 är Elisabeth Diplomerad Coach. Hon brinner för att hitta kvalitativa lösningar som skapar värde för alla involverade parter.

Utbildning: Civilekonom med en examen i Internationell Ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg

Maquire Göteborg

Mässans gata 18 (vån 8)
412 51 Göteborg

031-303 30 50
kontakt@maquire.se

Maquire Stockholm

Klarabergsviadukten 70
107 24 Stockholm

08-580 800 50
kontakt@maquire.se

Kontakta oss

Våra konsulter

Följ oss

facebookinstagramlinkedin