Seniorkonsult

Elisabeth Lidstedt

Seniorkonsult

Elisabeth är civilekonom med en examen i Internationell Ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har sedan 2010 arbetat med rekrytering och utvärdering av specialister och chefer, främst inom ekonomi och finans.

Erfarenhet

Efter universitetsexamen arbetade hon under flera år som Controller och deltog vid förvärv och nyetableringar runt om i Europa. Strax innan millennieskiftet intog hon rollen som Managementkonsult på EY där hon arbetat med flera olika företag från varierande branscher. Hennes nyfikenhet och intresse för människor gjorde att hon vid 2010 lockades in i rekryteringsbranschen, och hon har sedan dess arbetat som konsult.

Elisabeth har under de 15 åren som rekryteringskonsult genomfört ett stort antal rekryterings- och searchuppdrag (chefer och specialister) i privat, kommunal, statlig och övrig offentlig sektor såväl nationellt som internationellt. Tyngdpunkt på erfarenheter är från sektorerna ekonomi/finans, HR samt marknad. Sedan 2018 är Elisabeth Diplomerad Coach.

Utbildning: Civilekonom med en examen i Internationell Ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg

Exempel på genomförda uppdrag

 • VD till Amlövs Fastigheter
 • Head of Financial Control till RISE Forskningsinstitut
 • HR-chef till RISE Forskningsinstitut
 • Kanslichef till Funktionsrätt
 • Verksamhetschef till Nötkärnan vårdcentral
 • IT-chef till Ruukki
 • Head of Compliance till Aros Kapital
 • Head of M&A till SKF
 • CFO till MSC
 • CPCO till Kiona
 • IT-chef till Nordic Wellness

Elisabeth som person

Elisabeth har stort engagemang och skapar förtroendefulla relationer med både kunder och kandidater. Hennes förståelse för hur framgångsrika ledare bidrar till ett företags lönsamhet och långsiktiga utveckling gör att hon lyckas bra med att matcha rätt person till rätt roll. Hon brinner för att hitta kvalitativa lösningar som skapar värde för alla involverade parter.

Certifieringar och tester

 • MAP, Matrigma, MAP-X, MATCH-V (Assessio)
 • Dimensions, Drives, Numerical Elements, Verbal Elements, Logical Elements (TQ)
 • OPQ, MQ, Verify (Verbal, Numerical, Inductive) (SHL)
logo

Maquire Göteborg

Mässans gata 18 (vån 8)
412 51 Göteborg

+46 10 330 08 44
kontakt@maquire.se

Maquire Stockholm

Klarabergsviadukten 70
107 24 Stockholm

+46 10 330 08 44
kontakt@maquire.se

Kontakta oss

Våra konsulter

Följ oss

facebookinstagramlinkedin