Kan du på ett enkelt sätt förklara vad Regionservice gör?

Vi hjälper till med allting runt omkring sjukvården och arbetar för att skapa förutsättningar för att allt från patienttransporter till lokalvård ska fungera så att sjukvården kan fokusera på att ge vård.

Du har gått in i en ny roll i en stor organisation med över 3500 anställda. Var börjar man?

Under min första tid har jag främst träffat nyckelpersoner, undersökt vilka utmaningar som finns och byggt mig ett kontaktnät inom organisationen. Mycket av mitt jobb har nu i början bestått av att skapa en plattform för att jobba effektivt med digitalisering och lägga grunden för att kunna forma en tjänsteutvecklande organisation. Då Regionservice består av flera affärsområden har vi satsat mycket på att förtydliga ansvarsområden och utse tjänsteägare som har i uppdrag att identifiera utmaningar och digitaliseringsmöjligheter. På så sätt kan jag arbeta på ett mer övergripande plan och förverkliga mitt uppdrag utan att gå ner på detaljnivå.

Vad fick dig att söka tjänsten?

Vården kostar allt mer pengar, samtidigt som befolkningen i framtiden kommer att få ökade vårdbehov. Därför behövs effektiviseringar med hjälp av digitalisering för att klara av att möta befolkningskurvan ekonomiskt. Jag har alltid tyckt om att hjälpa människor med IT-lösningar och här får jag verkligen chansen att göra skillnad. Dessutom har jag alltid haft ett stort intresse för hur saker fungerar och då känns det väldigt spännande att få vara med och bidra till så här många olika verksamheter under ett och samma tak.

Vad finns det för positiva respektive negativa aspekter med att jobba i en stor organisation?

Regionservice är en stor organisation och detta medför självklart positiva och mindre positiva sidor. En stor organisations fördelar är att det finns specialister med fantastisk kompetens så att man kan lösa de flesta utmaningar inhouse. I en stor organisation kan det dock vara svårt att se verksamheten på ett övergripande plan och detta kan resultera i en stuprörseffekt. Jag tror att min roll kan överbrygga dessa stuprör så att vi kan fokusera på helheten mer än vad vi gör idag. Något som är ett starkt plus med att jobba inom offentlig sektor är att få bidra till samhället. Man är med och skapar ett avtryck i vår vardag.

En stor del av din roll går ut på att digitalisera och leda automationslösningar, har du något exempel du kan dela med dig av?

Det händer väldigt mycket på olika fronter och för min del har det handlat mycket om att förstå våra verksamheter men också att upplysa verksamheterna om vilka möjligheter som finns. Jag tror inte jag ensam kommer göra den stora skillnaden utan det är när hela organisationen förstår vilka möjligheter som finns som vi får rätt förutsättningar att skapa förändring.

Något vi gör just nu är att robotisera en del processer, vilket innebär att vi låter en dator utföra sysslor som en medarbetare kunde ha gjort, exempelvis kopiera och klistra in information i olika system. Detta har skapat stora besparingar och tagit bort tråkiga arbetsuppgifter. Vi håller också på att rulla ut samarbetsytor för att dela dokument för att effektivisera vårt interna arbete.

När är ett företag klar med den digitala transformationen?

Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling med digitala förtecken. Digitalisering är bara en del av det hela när man effektiviserar en organisation och borde bli en helt vanlig del av den vardagliga verksamhetsutvecklingen. Så, jag skulle säga att den digitala transformationen är klar när roller som min inte behövs längre. För att nå dit behöver vi få samtliga medarbetare att vilja driva utvecklingen framåt.