Lednings - & organisationsutveckling

Tidwell - Real growth. Real leaders.

Hållbar och mätbar utveckling för ledare, ledningsgrupper och organisationskultur.

Efter över 1 000 möten med olika ledningsgrupper insåg vi att framgångsrika och sunda organisationer kräver mer än bara rätt rekryteringar. Det behövdes något mer.

Därför startade vi vårt affärsområde Tidwell. Vi är experter på att utveckla befintlig kompetens, träna ledningsgrupper till att bli vassare på sin genomförandekraft, utveckla ledare som skapar förutsättningar för prestation och tydliggöra organisationsskulturer som skapar engagemang att leverera mot det ni vill uppnå.

Idag har organisationer och ledare ett behov av att snabbare och mer fokuserat identifiera det som hindrar prestation och engagemang. Våra insatser baseras på mätningens kraft för förändring. Likt ett konditionstest mäter vi nuläget och sätter fokus på det som behöver förbättras och som gör skillnad. Mätningen i sig blir en katalysator till förbättring. Men också något mer.

De flesta är medvetna om att det är de mjuka värdena som måste fungera optimalt för att bli framgångsrik och nå hållbara resultat. Det svåra är att veta hur det skall gå till. Tidwell har både verktygen och erfarenheten, som kommer ta er dit ni vill.

Ledarens dilemma är att balansera verksamhetens krav och förväntningar med individens förutsättningar och behov.

Gunilla Thulin

AFFÄRSOMRÅDESCHEF, TIDWELL

Vi verkar inom både offentlig och privat sektor över hela landet. Hör av dig till oss om du vill ta del av vår samlade erfarenhet för att utveckla din organisation.

Läs mer och kontakta oss på Tidwell
logo

Maquire Göteborg

Mässans gata 18 (vån 8)
412 51 Göteborg

+46 10 330 08 44
kontakt@maquire.se

Maquire Stockholm

Klarabergsviadukten 70
107 24 Stockholm

+46 10 330 08 44
kontakt@maquire.se

Kontakta oss

Våra konsulter

Följ oss

facebookinstagramlinkedin