Utvärdering av ledare och ledningsgrupper

Utvärdering

På Maquire jobbar vi med att forma framgångsrika ledningsteam. Vi hjälper er med utvärdering och utveckling av såväl enskilda individer som hela ledningsgrupper och styrelser. Vid utvärdering identifierar vi ledaregenskaper, strategiska och operativa förmågor, värderingar, drivkrafter samt utvecklingspotential.

Vi har de rätta verktygen och konsulterna för ledningsgruppsutvärdering, second opinion, matchning och styrelseutvärdering. Våra erfarna konsulter arbetar dagligen med testverktyg och kompetenskartläggning. Genom att ta fram en teamprofil kan vi genom anpassade workshops arbeta med teamets styrkor och eventuella svagheter eller utvecklingsområden.

Referensuppdrag

Case: Teamutvärdering inför rekrytering
En ledningsgrupp skulle rekrytera en roll som de tidigare inte hade haft. Inför rekryteringen gjorde Maquire en utvärdering av ledningsgruppen för att identifiera gruppens styrkor och utvecklingsområden. Var och en i gruppen fick fylla i ett självskattningsformulär som sedan kopplades till övningar individuellt och i grupp. Resultatet blev att ledningen insåg ganska snabbt att gruppen hade mer fokus inåt i organisationen än utåt. Ledningsgruppen blev medveten om sitt beteende och vilka konsekvenser det förde med sig i övriga organisationen. Man kunde enas om det nya behovet och hur kravprofilen för den nya rekryteringen skulle se ut.

På Maquire jobbar vi i team

På Maquire tror vi på samarbete och att nyttan för kunden skall vara den största drivkraften. Vi tror inte på arbetssättet där konsulterna konkurrerar med varandra och förväntas ha egen resultatbonus som drivkraft. Det gynnar verkligen inte dig som kund. Varför inte fråga din nästa rekryteringsleverantör hur de målsätter och belönar sina medarbetare.

Du får ett team av erfarna konsulter
På Maquire tillsätter vi ett rekryteringsteam av seniorkonsulter i varje uppdrag. Hos oss finns inga juniorer. Det skapar säkerhet, trygghet och gör din rekryteringsprocess mindre sårbar. Fler hjärnor tänker bättre än en, och den samlade erfarenheten i gruppen kostar inget extra. Varje konsult har genomfört flera hundra chefsrekryteringar. Dessutom får kandidaterna fler personer att kontakta när de vill ställa frågor. Sammansättningen av teamet beror på vilken bransch ditt företag verkar i och vilken roll det är som skall tillsättas. Vi tar också hänsyn till konsulternas tillgänglighet i förhållande till ditt önskemål om när processen skall vara klar och när den nye ledaren skall vara på plats.

Du har bara en kontaktperson
Som kund får du en huvudansvarig seniorkonsult som är din kontaktperson genom hela processen. På Maquire har vi inga säljare som lämnar över uppdragen till andra när det är dags för genomförande. Den konsult du träffar när ni formulerar uppdragsprofilen är med dig hela vägen i mål. Och det är samma konsult du träffar ett halvår efter anställningens start vid kvalitetsuppföljningen av rekryteringen. (Men inte sällan träffas vi mycket tidigare än så för att vi lärt känna varandra så bra under processen!)

Det här låter intressant, jag vill veta mer.  Kontakta mig

Följ oss på LinkedIn för att se nya lediga jobb, nyheter och artiklar.  Logo-White-21px-TM.png