Maquire LinkedIn
1
2
3

1
2
3
Artikel

  232 sökande till 
  anonymt VD-uppdrag 

Artikel

 STYRELSELEDAMOT 
 INVALD I
SOCIALT FÖRETAG  

Artikel

 MAQUIRE COACHAR 
 INTERNATIONELLA 
 TOPPSTUDENTER  

Vi erbjuder tjänster inom tre områden:

  • Rekrytering

    Söker du en VD, chef till ledningsgrupp, annan viktig nyckelperson eller ny styrelsemedlem?

  • Utvärdering

    Behöver du utvärdera en ledningsgrupp, styrelse eller få en second opinion på en medarbetare?

  • Utveckling

    Vill du ha hjälp med utveckling av nyckelpersoner, ledningsgruppen, karriär- eller ersättarplanering?

1
2
Referens

 Eva Fröberg,
 HR Business Partner

Referens

 HÉLÈNE GUSTAVII,
 2E GROUP 

Senaste jobben