Vinges CFO, Anna Berglund – om ledarskap och att byta bransch.

  Maquire genomförde rekrytering av CFO till Vinge under våren 2018. Vi träffade Anna för att prata om ledarskap, digitalisering och att göra ett branschbyte.

  Nu har du varit på Vinge i snart 1 år, vad har du hunnit med i stora drag?

  På ett år har jag hunnit se årscykeln i affären och stött på de återkommande frågorna såsom bokslut, årsstämma och budgetprocess. Jag har lärt känna kollegorna och företaget, och börjat ringa in långsiktiga förändringsområden. Jag tror på att det är viktigt att lära känna organisationen ordentligt innan man börjar fundera på att genomföra stora förändringar.

  Från revision till juridik, vad finns det för skillnader inom ditt område?

  Innan jag började jobbet som ekonomichef på Vinge har jag varit auktoriserad revisor. Jag upplever att det finns större konkurrens inom revisionsbranschen vilket har drivit teknisk och digital utveckling i en snabbare takt för att effektivisera affären. Marknaden har hitintills inte i motsvarande utsträckning krävt samma utveckling i advokatbranschen. Advokattjänster skiljer sig även mot revisionstjänster i möjligheter att effektivisera processer. Min uppfattning är att revisioner följer en tydligare arbetsprocess.

  Det finns stora effektiviserings- och utvecklingsarbeten att göra inom organisationen, vilket bara är roligt. Det är kul att mina erfarenheter verkligen kan vara till nytta och utveckla företaget.

  Hur jobbar du för att skapa ett trevligt arbetsklimat för dina medarbetare?

  Jag försöker att vara fysiskt närvarande på jobbet, vilket är någonting som jag tror krävs för att skapa en sammansvetsad grupp och för att fånga upp signaler på olika sätt. Jag anstränger mig för att vara en bra lyssnare, och sätta mig in i eventuella problem som uppstår. Självklart försöker jag vara aktiv i den sociala gemenskapen. Vi är ganska få på ekonomiavdelningen så organisationen är flexibel. Flera av oss har bred kompetens och kan täcka upp ifall någon skulle vara frånvarande. Jag vill också poängtera att Vinge är en väldigt generös arbetsgivare där det investeras i personal via utbildning, konferenser, personalaktiviteter, vilket jag uppskattar mycket, det skapar sammanhållning i organisationen. Vinge är tydliga med att alla ska behandlas på samma sätt, oavsett position eller avdelning.

  Vad finns det för utmaningar med att jobba med ekonomi i samband med juridik?

  Det finns en utmaning i att jurister varken är affärsmän eller ekonomer. Det krävs att jag är väldigt tydlig och pedagogisk för att skapa förståelse för vad ekonomifunktionen levererar. Jag har fått lära mig att jurister mycket högt värdesätter det skrivna ordet. Jag som ekonom är van att låta siffrorna tala i större utsträckning. Det har varit utvecklande att arbeta med att hitta en nivå på ordet/siffrorna som träffar rätt.

  Din företrädare var ekonomichef i drygt 30 år. Hur har det gått med att sätta din egen prägel på rollen?

  Min tanke är att jag och min företrädare i hög utsträckning har arbetat efter samma grundläggande värderingar, vilket jag hoppats har underlättat omställningen för gruppen. Jag har en mer renodlad CFO-roll medan min företrädare hade en kontorschefsroll så där finns skillnader. Det kändes i början som skorna var stora att fylla men jag har verkligen kommit in i min roll.

  Vad ser du för digitaliseringsmöjligheter för juristbranschen?

  Det finns potential för digitalisering inom många fält men främst inom arbetsverktyg, processer och hantering av information. Inom juridiken arbetar vi mycket med att få elektroniska signeringar av avtal samt att automatisera vissa standardiserade processer.

  Eftersom jag kommer från revisionsbranschen som generellt kommit längre inom digitalisering har jag kunnat bidra mycket till vår utveckling. Vi har bland annat köpt in ett boksluts- och årsredovisningsprogram och ställt om vår faktureringsprocess så att vi nu främst arbetar elektroniskt på ekonomifunktionen. Vinge är öppet för utveckling och det är verkligen kul då advokatbranschen kanske inte alltid associeras med innovation utan har en mer konservativ aura.

  Hur är det att arbeta i ett partnerägt företag där en stor del av medarbetarna också är ägare?

  Det bjuder på utmaningar men det är också stimulerande. Något som kan vara frustrerande i ett stort företag är långsamma ledtider och hur lång tid det tar att få igenom beslut. Om ägarna i ett partnerägt företag är positiva till en idé är den aldrig långt ifrån att bli verklighet. Detta har medfört att jag kunnat få gehör för mina idéer.

  Man delar mycket kunskap och det ingår i kulturen. Alla är intresserade av att lära sig mer och attityden präglas av att ”ingen kan lära sig för mycket”. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande att lyssna på dragningar av deras case och rättsfall.

  Är det något annat du önskar att lyfta fram?

  Något jag har reflekterat över är att det är bra för organisationer när människor byter arbete. En sund personalomsättning kan bidra till nya tankar och erfarenheter. Jag tror också på att folk blir förändringsbenägna av att få nya kollegor. Innan jag bytte arbete har jag länge talat varmt för att vara på samma företag under en längre tid eftersom man blir kompetent inom sitt område. Men nu efter att jag bytt jobb har jag förstått att en lång anställning ibland kan bidra till att man blir lite låst i sina arbetssätt. Jag är väldigt glad att jag tog steget och vill uppmana andra som överväger att byta karriär att ta klivet.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin