Västtrafiks Marknadschef, Malin Bernhardsson

  Från byråvärlden till Västtrafik och regionen

  Maquire genomförde rekryteringen av Marknads- och kommunikationschef till Västtrafik under våren 2018. Vi träffade Malin för att prata om ledarskap, kommunikation och kollektivt resande.

  Nu har du varit på Västtrafik i drygt ett halvår, vad har du hunnit med i stora drag?

  Västtrafik hade påbörjat en omorganisation av avdelningen och den har jag jobbat vidare med. Tidigare hade ett team fokus på internkommunikation och ett på externkommunikation. Nu jobbar vi mer integrerat. Dessutom har presstjänsten som tidigare låg i en annan del av verksamheten blivit en del av Marknads- och kommunikationsavdelningen. Vi har jobbat med att förtydliga roller och uppdrag, och för några veckor sen sjösatte vi en egen redaktion. Den är på många sätt hjärtat i avdelningen och här planerar och producerar vi innehåll för våra egna kanaler.

  Från byråvärlden till Västtrafik och Västra Götalandsregionen, vad upplever du som de största skillnaderna?

  När jag började leta efter ett nytt uppdrag så visste jag att jag ville till en verksamhet där jag kunde känna att jag bidrog till något viktigt. Jag trivdes bra på mitt tidigare jobb. Det var väldigt spännande och utvecklande. Men på Västtrafik känner jag att jag är del av en rörelse för ett mer hållbart samhälle, för att uttrycka det lite högtidligt. Här finns ett enormt engagemang, utvecklingsdriv och en känsla av att medverka till något viktigt. Det ger en väldig energi.

  Att arbeta i en offentlig verksamhet innebär också en del begränsningar. På vissa sätt är Västtrafik väldigt snabbfotat, på andra sätt inte. Offentliga upphandlingar tar ju tid till exempel. Samtidigt har bolaget stort fokus på att ställa om arbetssätt för att kunna följa den allmänna utvecklingstakten och möta kundernas förväntningar och behov.

  Ett av Västtrafiks mål är att öka det kollektiva resandet med 3 procent varje år. Hur arbetar ni för att uppnå detta?

  Vi arbetar nära våra partners för att på olika sätt göra kollektivtrafiken till ett så bra och lockande alternativ som möjligt. Med partners menar jag framförallt de upphandlade trafikbolag som kör och möter kunderna under Västtrafiks varumärke. För oss på Marknads- och kommunikationsavdelningen handlar det bland annat om att se till att kunderna har den kunskap de behöver – om de bästa biljettalternativen, resvägar, trafikförändringar osv – för att känna sig trygga att åka med oss. Men det handlar förstås också om att försöka skapa en positiv känsla för Västtrafik och kollektivtrafik i stort. Vi vill ju att så många som möjligt ska inse det fina med att resa tillsammans!

  Vad är mest utmanande med din roll på Västtrafik?

  Det är en komplex verksamhet som tagit en stund att förstå, och vår avdelning har ett brett och inte helt enkelt uppdrag. Sen ställer alla stora infrastrukturprojekt i Göteborg just nu stora krav på kommunikationen.

  Vad är ditt bästa ledartips?

  Det beror på. Olika medarbetare har olika behov av ledning. Själv uppskattar jag ledare som lyssnar och vill väl, som ger sina medarbetare utrymme att utvecklas och som är raka och ärliga.

  Hur tillämpar du ditt ledarskap för att göra dina medarbetare mer självgående?

  Utifrån sin expertkunskap jobbar medarbetarna på Marknad & Kommunikation mycket med personer från andra delar verksamheten. Det kräver att man kan vara ganska självgående. Då behövs tydliga mål, ansvar och mandat. Det försöker jag bidra till i den mån jag kan.

  Vad kommer din avdelning att fokusera på under 2019?

  Vi har ett antal fokusområden under året intern och externt. De närmaste veckorna lanserar vi en sommarkampanj som vi tagit fram tillsammans med Västsvenska Turistrådet och Göteborg & Co. Tanken är att uppmuntra till såväl hållbart resande som så kallad hemester, att semestra i sitt närområde. De sex destinationer strax utanför Göteborg som ingår arbetar alla hållbart och är året runt-destinationer som är lättillgängliga via kollektivtrafiken.

  Samtidigt jobbar vi med ett initiativ för att väcka engagemang i frågan om vad vi har för luftkvalitet i Göteborg. Vi vill vara med och skapa en stad och en region som är bra att leva i. Om fler väljer att åka kollektivt när de kan och tar bilen bara när de måste så gynnar det alla.

  Är det någonting annat du skulle vilja dela med dig av?

  Jag delar gärna min upplevelse av att genomgå en rekryteringsprocess. Den krävde att jag tänkte och reflekterade över vad jag tycker är riktigt viktigt, både som ledare och människa. Det var nyttigt och utvecklande! Jag upplevde er process som väldigt professionell och det märktes att Mia Roos som var ansvarig rekryteringskonsult har god kunskap om Västtrafik.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin