TRR’s Regionchef Gabriella Nilsson – om nuläget på arbetsmarknaden och framtida kompetensbehov

  Maquire genomförde 2019 rekrytering av Regionchef till TRR Trygghetsrådet i Göteborg, en stiftelse som stöttar uppsagda tjänstemän och arbetsgivare i samband med en omställning. Gabriella Nilsson, som fick jobbet, berättar om hur arbetsmarknaden i Västra Götalandsregionen ser ut just nu och hur efterfrågan på kompetens ser ut framåt. Efter ett tufft pandemiår 2020, med ett enormt tryck och inflöde av tjänstemän som blivit uppsagda eller varslade, så ser Gabriella att det börjar ljusna och kännas positivt på arbetsmarknaden.

  Hur ser arbetsmarknaden i Västra Götalandsregionen ut just nu?

  Västra Götalandsregionen är en av de regioner som under pandemin har varit mest drabbat när det gäller antal varsel och uppsägningar. Under förra året så mer än dubblade vi det normala inflödet av tjänstemän hos oss. Som tur var låg vi långt framme i vår digitala infrastruktur samt stärkte även upp vår bemanning. Vi genomförde också många insatser för att stötta företagen, och det handlar framför allt om att kompetensutveckla chefer i omställningsarbete.

  Det är glädjande att det är så många som har fått nytt jobb den senaste tiden och vi kan se att vi inledningsvis det här året har ett lägre inflöde av tjänstemän hos oss jämfört med förra året samma period före pandemin. Det finns en hel del jobb att söka och 9 av 10 av de tjänstemän som kommer till oss får nytt jobb eller en ”ny lösning” som vi kallar det. Den vanligaste lösningen är att man får en ny anställning. Vi har även sett en ökning av de som valt att göra en rejäl kompetensutveckling via studier. Cirka 15 % har valt längre studier och av dessa är det 70% som valt en helt ny inriktning.

  Det är många branscher som går bra i pandemin och det får man inte glömma bort.

  Vilka branscher går bra trots pandemin?

  Allt från branscher som är nära förknippade med pandemisjukvården till offentlig verksamhet. Detaljhandeln har det tufft, men vissa delar inom handeln går riktigt bra t ex allt inom ”hemma-fix” och elektronik. Stora delar av byggbranschen går även fortsatt bra i Göteborg så det är positivt. Vi ser också ett ökat behov inom utbildningsbranschen eftersom det finns ett stort fokus på kompetensväxling, samt inom IT då pandemin också har ökat trycket på digitaliseringen.

  Det är viktigt att man bygger sitt attraktionsvärde och ser till att ha en uppdaterad kompetens.

  Vilken efterfrågan ser ni när det gäller kompetensbehov framåt?

  Framtidsyrkena är inom vård och omsorg, ingenjörer inom IT och teknik, lärare och dataanalytiker. Det kommer bli allt viktigare att själv jobba med sin egen anställningsbarhet och hålla sig à jour och uppdaterad kring utvecklingen inom sitt eget yrkesområde. Kompetensutveckling gynnar både människors självförtroende, välmående och rörligheten på arbetsmarknaden.

  Vi hoppas att arbetslösheten minskar successivt under året. Vi vet dock inte vad det kommer för effekter när företagens stöd och permitteringar minskar.

  Ni flyttar från ett mer traditionellt kontor till ett aktivitetsbaserat. Hur tänker ni kring framtidens arbetsplats?

  Till hösten kommer vi byta lokaler och då kommer vi minska vår yta, men samtidigt är vår ambition att skapa en helt ny mötesplats. Vi kommer fortsätta ha flexibiliteten att jobba hemma men vi vill att kontoret är en mötesplats – dels för våra tjänstemän som vi jobbar med och dels för oss själva. På så sätt skapar vi kreativitet, nätverk och motivation både i interna arbetsgruppen och bland våra arbetssökande. Det är viktigt att träffas och få skapa personliga relationer på riktigt och vara kreativa och hjälpa varandra framåt. I vår lokal kommer vi ha olika forum och typer av mötesplatser men även sändningsrum för digitala möten och en studio där vi kan sända digitala webbinar och workshops.

  Företag kommer framåt kanske inte behöva samma lokalyta som tidigare, samtidigt ställs det också krav på att arbetstagaren har ett bra arbetsklimat hemma och det krävs även mer av ledarskapet när man ska leda på distans. Företag behöver skapa en arbetsplats dit medarbetarna verkligen känner att de har en anledning och längtan att komma till. Jag tror på en kombination av kontorsarbete och hemarbete, det gäller att hitta det optimala för båda delar.

  Läs även aktuell artikel i GP:
  Lösningen: Sadlade om från it-utvecklare till tapetserare (låst för icke-prenumeranter) >>

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin