Svenljunga kommuns Socialchef Sebastian Nydén

  ”Är det inte dags att vi fokuserar på vad vi kan åstadkomma, istället för vad vi inte kan göra?”

  Maquire genomförde rekrytering av Socialchef till Svenljunga Kommun under hösten 2016. Vi träffade Sebastian för att prata om ledarskap och utmaningar inom den offentliga sektorn.

  Du rekryterades som socialchef för några år sedan. Kan du berätta vad du har åstadkommit sedan dess?

  Jag började på Svenljunga kommun under en turbulent tid. Två av tre verksamhetschefer hade precis sagt upp sig och det senaste bokslutet visade ett resultat på minus 18 miljoner kronor. Om vi pratar verksamhetsmässigt så fanns det gap mellan kompetens och uppgifter och brister i ledarskapet. Det jag är mest stolt över är att jag format en ny ledningsgrupp där vi alla delar resultatfokus och är måna om att vårt uppdrag blir gjort på rätt sätt. Vår verksamhet är så viktig att vi inte har råd att anställa personer som helt enkelt inte är bäst. Detta perspektiv har visat sig ge resultat och förra året lyckades vi göra ett nollresultat och 2018 kommer förvaltningen landa på ett överskott på 3 miljoner kronor.

  Hur har du lyckats med utmaningen med att få ett överskott? Är inte det ovanligt i sektorn du arbetar inom?

  Jag upplever att mitt driv har givit mig ett bra rykte vilket gör att jag attraherar bra chefer som vill arbeta med mig. Jag har också erfarenhet av att arbeta i olika kommuner vilket gör att jag kan se på problem och möjligheter ur fler perspektiv. Cheferna som jag anställt är resultatfokuserade och jag tror att detta är viktigt eftersom vi lever i en arbetsmetodsstyrd värld där man lär sig hur man ska arbeta och inte vad man ska uppnå.

  Genom min karriär har jag sett chefer fokusera på vad verksamheten inte kan åstadkomma. Är det inte bättre att fokusera på vad en faktiskt kan göra? Detta mindset har jag försökt sprida till samtliga chefer och genom kontinuerliga möten och ett öppet förhållningssätt har vi skapat en mycket god kultur. Mycket handlar också om att förstå vad medarbetare behöver för stöttning. Vi kan inte förvänta oss att alla ska berätta när de behöver hjälp, utan vi måste aktivt erbjuda stöd.

  Vad finns det för utmaningar för er verksamhet?

  Det finns flera utmaningar inom välfärden just nu och vi måste våga tänka innovativt. Vi kommer inte att kunna anställa tillräckligt många personer som vi behöver framöver. Vi har en åldrande befolkning och en yngre generation som inte får lika många barn. Om vi pratar på nationell nivå och inom en så snar framtid som 2035, kommer vi behöva anställa strax under en halv miljon undersköterskor och höja skatterna med upp till 18 kr per intjänad 100-krona om vi fortsätter arbeta som vi gör nu. Detta fungerar självklart inte och vi måste effektivisera så mycket som möjligt. Vi kan inte rekrytera på samma sätt som innan, utan behöver tänka innovativt och arbeta med digitala lösningar.

  Vad tycker du är viktigt i ledarskapet när man arbetar i offentlig sektor?

  Jag tror att vi är skickliga på ledarskap inom offentlig sektor tack vare att vi har offentlighetsprincipen. Detta gör att vi ständigt granskas och inte har utrymme för några misstag. Något som jag tror är viktigt för en välmående organisation är att försöka avskaffa den traditionella hierarkin. Att lyssna på samtliga medarbetare och bygga bort maktskillnaderna är centralt för detta. Hur trevlig en chef än är så finns det alltid en maktbarriär som gör att chefen inte alltid får reda på det som inte fungerar med organisationen. Man måste vara beredd att ändra sig själv och hur man pratar med sina medmänniskor. Hitta en balans i makten och våga prata om den. Det är också viktigt att reflektera över sig själv. Oftast är den enda man kan förändra just en själv. Hur kan jag göra skillnad?

  Vad är den största utmaningen i ledarskapet i offentlig sektor mot privat näringsliv?

  En stor utmaning ligger i hur vi har jobbat innan. Förr kunde en duktig medarbetare bli befordrad till chef som belöning. Den bästa medarbetaren är inte alltid den bästa chefen. En bra ledare ska hantera människor, ha resultatfokus, våga ta initiativ och framförallt bryta gamla konventioner.

  Hur ser 2019 ut för er?

  Vi måste få in mer resurser för att kunna fortsätta utvecklas. För att vi ska utvecklas måste vi skapa förståelse för innovation och digitalisering. Vi behöver bli mer innovativa än vad vi är mogna för idag. Innovation tar tid och vi har inte tid att utvecklas lika fort som vi borde. Men jag tror att vi kommer att klara detta om vi verkligen tror på oss själva. Jag kan inte göra detta själv men tillsammans i vårt samlade team kan vi lyckas. För varje ring på vattenytan som vi sprider ut i organisation så kan vi klara detta.

  Är det något du vill lyfta eller diskutera?

  Vi har ett förbannat skojigt jobb! Oerhört utmanade på ett positivt sätt, man får energi från dessa frågor. Vi har roligt och om man har roligt så orkar man fortsätta kämpa.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin