Stena Metalls Kommunikationschef, Jesper Waltersson

  Kommunikation, hållbarhet och ledarskap

  Maquire genomförde rekrytering av Kommunikationschef till Stena Metall under våren 2019. Vi träffade Jesper för att prata om ledarskap, digitalisering och hur man kommunicerar hållbarhet.

  Nu har du varit på Stena Metall i 3 månader, vad har du hunnit med i stora drag?

  Jag kommer senast från Stena Line där jag under 15 år arbetade i olika roller, bland annat som Kommunikationschef och Presschef. Nu kommer jag leda kommunikationsavdelningen på Stena Metall, vilket är ett moderbolag för flera verksamheter, exempelvis Stena Recycling, Stena Stål och Stena Oil. En intressant reflektion över min första tid är att även om det skiljer ganska mycket mellan återvinning och färjetransporter, så finns det många likheter i företagskultur och hur man ser på affären. Det finns en stor fördel i att ha en stark ägare som sätter sin tydliga prägel på verksamheten genom sina värderingar.

  Under min första tid har jag framförallt träffat nyckelpersoner och lärt mig mer om affären och strukturen inom de olika bolag som ingår i koncernen. I rollen som kommunikatör är nätverk och förståelse för affären avgörande för att man ska lyckas i sin roll. En annan viktig del är förstås att börja fundera över hur vi kan jobba för att både intern och extern kommunikation ska bli ännu effektivare, nå ut bredare och bidra ännu mer till att stärka varumärket.

  En stor del av er affärsidé är CSR-orienterad, hur går du tillväga för att kommunicera detta?

  Om man tänker recycling-delen i Stena så är affärsmodellen verkligen orienterad kring hållbarhet. Det är viktigt att trycka på att vi inte bara är ett företag som tar emot avfall utan vad vi gör med det i förlängningen och hur vi samverkar samhälle och näringsliv för att minska belastningen på miljön. Ett exempel är Circular Initiative, vilket är ett hållbarhetsinitiativ där företrädare från ledande industriföretag, akademin och politiken möts och driver gemensamma projekt för att kraftsamla för en hållbar framtid. I dessa frågor finns ett stort intresse från allmänheten och det finns möjligheter för oss att lyfta vårt engagemang ännu mer.

  Vad är bra ledarskap enligt dig?

  För mig är en duktig ledare någon som låter medarbetare ta plats, ta ansvar, som stöttar dem i deras personliga utveckling och som behandlar alla med respekt. Feedback är mycket viktigt och jag tror på att jobba med gemensamma mål och att ha en öppen och löpande dialog om förväntningar och detta är självklart lika viktigt från båda sidor. Ledarskap handlar också mycket om att ha en förmåga att bygga nätverk och goda relationer som är grund för bra samarbeten i olika frågor, både internt och externt.

  Vilka är fokusområdena i er interna kommunikation och hur säkerställer du att samtliga medarbetare nås av informationen?

  Det är viktigt att se varje medarbetare utifrån dennas specifika behov och situation. Internkommunikation är i många avseenden ganska traditionell med en mix av tryckt och digital kommunikation, kompletterat av muntlig kommunikation från chefer och kollegor, allt för att nå ut så bra som möjligt till alla medarbetare på deras villkor. Parallellt ökar användningen av sociala medier med mobilen som plattform ständigt. Här ser jag att vi under de kommande åren skulle kunna utveckla internkommunikationen i linje med den utvecklingen.

  Välfungerande kommunikation bidrar till en positiv utveckling av företaget. Det handlar precis som att man externt vill förmedla spännande historier för att locka till sig kompetens, vill man sprida de bra historierna internt så att medarbetarna känner stolthet och samhörighet, men också skapar en förståelse för strategier och mål. Oavsett om man jobbar på Stena Stål eller Stena Recycling så ska man känna att vi har en gemensam nämnare och tillsammans är på väg någonstans.

  Hur benchmarkar du?

  Det handlar mycket om att nätverka med kollegor i olika sammanhang. Det är också avgörande att hänga med i branschmedia, gå på föreläsningar och att ha en nyfiken approach till nyheter. Jag tycker det är viktigt att inte vara rädd för att testa nya saker. Innan man testar något vet man aldrig om det fungerar.

  Vad är det bästa med att jobba på Stena Metall?

  Jag känner igen mycket från Stena Line, det finns en Stenaanda som jag tycker om och som bygger på tydliga värderingar kring omtanke, affärsmässighet, kvalitet och kundtillfredsställelse. Sen är det också en väldigt spännande verksamhet, speciellt med hållbarhetsfrågor som ligger mig varmt om hjärtat. Det känns kul att jobba på ett företag som verkligen ligger i framkant med detta.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin