Stampen Medias Produktchef Paula Ventura – om vikten av att jobba data- och kunddrivet.

  Maquire genomförde för snart ett år sedan rekrytering av Produktchef till Stampen Media. Paula Ventura, som har flera års erfarenhet från mediabranschen, fick rollen och har hittills drivit ett stort arbete för att skapa en tydlig struktur och produktplan framåt. Hon berättar hur Stampen Media arbetar för att ligga i digital framkant och poängterar att det är viktigt att basera beslut på kundinsikt eller data istället för ens egna åsikter.

  Nu har du varit på Stampen Media sedan hösten 2019. Vad har du hunnit med i stora drag?

  Ett stort arbete har varit att få upp en bra struktur och process för hur Stampen Media ska jobba när det kommer till produkt, data och utveckling utifrån fokus på affär, teknik och våra användare. Vi har sett till att det finns en tydlig produktplan framåt, tydlig mätbar målbild för året och har börjat involvera organisationen i produktutvecklingsprocessen.

  Ett annat stort område som jag har varit med och drivit fram är sättet att jobba mer data- och kunddrivet med fokus på att få igång A/B-tester och användartester. Målet är att maximera nyttan i det vi lanserar snarare än att lansera X features.

  2020 blir även ett år med fokus på att göra ett ordentligt tekniklyft på våra mest centrala plattformar, vilket är något som jag tillsammans med vår grymma utvecklingschef, Henrik Elm, kommer att ro i hamn även om det är ett utmanande år genom att få alla delar att snurra samtidigt.

  Du har arbetat flera år på olika bolag i mediabranschen, vilka är dina viktigaste erfarenheter som du tar med dig?

  En idé är en hypotes som är till för att valideras, oavsett från vem den kommer. Jag tror att man som produktchef (oavsett bransch) ska vara försiktig med att anse att ens åsikt är densamma som sanningen. Basera dina beslut på kundinsikt eller data i den mån det går och följ upp det du lanserar.

  Jag har även sett fördelen med att jobba tvärfunktionellt och ta in andras synpunkter och idéer tidigt i processen. Det är samtidigt viktigt att kunna säga nej till saker och hålla fokus på ’outcome’ istället för ’output’.

  Som produktchef är du bryggan mellan utvecklingsteamet, redaktionerna, marknadsavdelningen och annonsavdelningen. Vad är viktigt att tänka på för att förstå helheten?

  Även om avdelningarna kan ha olika behov så tror jag att det är viktigt att man har ett gemensamt mål med fokus på samma nyckeltal. Med detta som grund blir det även lättare att se helheten och prioritera rätt. Mycket ligger också i viljan att förstå andra avdelningars problem och behov. Det är viktigt att lyssna in men också ifrågasätta utifrån Stampens affär och se till att aldrig glömma våra användare längs vägen.

  Hur arbetar Stampen Media för att ligga i digital framkant?

  Vi tror på att vår data är en viktig källa till insikt och förbättring. Vi jobbar hårt för att bli mer datadrivna och är övertygade om att det kommer placera oss i framkant digitalt. Vi experimenterar t.ex. med möjligheten att ta hjälp av AI för att effektivisera våra arbetssätt.

  Är det något annat du vill lyfta fram?

  Kanske är det en klyscha, men kultur och kollegor spelar en viktig roll i ens arbetsliv. Jag kommer till jobbet och ser fram emot att träffa mina kollegor och starta upp arbetsdagen. För mig indikerar detta att jag har hamnat rätt.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin