RISE CFO Robert Casselbrant – om att leda med en forsknings- och affärsinriktad agenda.

  RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner med 2900 medarbetare som driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Maquire genomförde för en tid sedan rekrytering av CFO till RISE där Robert Casselbrant fick jobbet. Robert tycker det är ett fantastiskt spännande bolag och som CFO har han en nyckelroll i koncernen och ansvarar för att proaktivt styra och leda ekonomifunktionen med en forsknings- och affärsinriktad agenda.

  Nu har du varit på RISE i drygt sex månader, vad har du ditt fokus varit under första halvåret?

  Fokus har dels varit att komma in i jobbet, dels att hantera Corona och genomföra en affärssystemimplementation. Parallellt har vi även försökt skapa en ny organisation – helt utan att träffa någon. På grund av Corona har jag inte kunnat besöka verksamheterna och jag har inte heller kunnat träffa majoriteten av min personal som är i Borås och Stockholm. Det har trots allt ändå gått över förväntan och det är intressant hur snabbt man anpassar sig till att arbeta och leda på distans. Det är ett otroligt spännande bolag att komma in i men det har också varit lite omtumlande just för att det varit så mycket man inte kunnat styra över. Jag ser verkligen fram emot att komma ut i verksamheterna och träffa människor efter hand som jag får börja resa igen.

  Hela koncernen genomgår ett omfattande förändringsarbete och du är en viktig nyckelperson. Vad finns det för utmaningar?

  Nu handlar det om att ta RISE till nästa nivå – det ”nya” RISE efter pandemin. RISE gjorde en stor omställning förra året och det var i kölvattnet av det som jag började min tjänst. Sen kom Corona-pandemin och vi behövde ställa om både organisatoriskt och verksamhetsinriktat. Corona har accelererat omställning i många sektorer i näringslivet, exempelvis inom bilindustrin där man nu ”hoppar över” flera steg och går direkt in i elektrifiering. Hela transportsektorn genomgår stora förändringar men det är även flera andra sektorer som transformeras väldigt fort just nu. Det gäller för oss att vara snabba och anpassa våra forskningsområden och kompetenser utifrån den nya efterfrågan som uppstår.

  RISE uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige, stärka näringslivets konkurrenskraft och bidra till en innovativ utveckling av samhället. Som CFO leder du finansfunktionen som förutom Ekonomi består av Inköp, Fastighet & Service samt Juridik. Hur kan ni bidra i den resan?

  RISE är ett institut som bedriver tillämpad forskning och det är det som är vår kärnkompetens. Vårt uppdrag är att säkerställa att vi är så effektiva som möjligt för att skapa förutsättningar för verksamheten att kunna fokusera på det som är vårt uppdrag och kärnverksamheten. Men det är också viktigt att vi gör det på ett hållbart sätt – både ekonomiskt, ekologiskt och med ett socialt hållbarhetsperspektiv. Det gäller att ha en balans. För mig är det viktigt att balansera upp det så att vi har en tillräcklig lönsamhet och kan vara den innovationspartern i Sverige som vi har i uppdrag av våra ägare att vara. Vid årsskiftet påbörjade RISE arbetet med att skapa en koncern med gemensam styrning och det är otroligt lärorikt att få vara med på en sådan resa.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin