Rikard Ljunggren, VD för Fastighetsägarna GRF – “Nu får jag verka för att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar”

  Rikard Ljunggren är VD på Fastighetsägarna GFR där ett 60-tal medarbetare jobbar med opinionsbildning, medlemsservice, juridiska frågor, miljöfrågor, hyresförhandling, kommunikation, event och utbildning i syfte att företräda sina medlemmar. Här berättar Rikard för Maquire om sitt uppdrag, om den nytta som Fastighetsägarna gör för sina medlemmar och om vad som varit den röda tråden genom hans egen karriär.

  Du är ny i din roll som VD men har arbetat länge inom Fastighetsägarna, berätta om ditt nya uppdrag!

  Fastighetsägarna är ett varumärke utåt men vi består egentligen av fyra självstyrande regionföreningar. Jag är VD för en av dessa regionföreningar, Fastighetsägarna GFR, som omfattar 105 kommuner i sex län med omkring 4 000 medlemmar och 18 000 anslutna fastigheter. Jag blev först tillförordnad VD i juli 2021 men tillträdde sedan som VD vid årsskiftet 2022. Mitt uppdrag är dels att kunna företräda våra 4500 medlemmars intressen utåt sett. Samtidigt har jag ansvar för det interna ledarskapet och att utveckla medlemsnyttan i form av hur vi arbetar näringspolitiskt lokalt men också för att utveckla de tjänster och erbjudanden som vi har. Vi ser att medlemskåren förändras och då måste vi också utvecklas för att fortsätta vara relevanta som en modern medlemsorganisation.

  Ett av dina uppdrag är att utveckla affären och erbjudandet, hur gör ni det?

  Mycket av det arbete jag gjort tillsammans med min ledningsgrupp och övriga organisationen under det här året har gått ut på att etablera ett utgångsläge och rigga organisationen för framtida utmaningar. De strategiska fokusområdena landade in i en verksamhetsplan som styrelsen antog i februari och ger en riktning kring hur vi ska arbeta med att utveckla medlemsnyttan samtidigt som vi har medarbetare som trivs och en ekonomi i balans. Vi har en diversifierad medlemskår – allt från stora börsnoterade kommersiella aktörer till någon mindre bostadsrättsförening eller en privatperson som äger en fastighet. Vi behöver tillgodose behoven som finns i varje segment och paketera våra erbjudanden utifrån det. I den nya organisation som vi införde vid årsskiftet finns därför en helt ny avdelning – medlem och marknad – som tydligt ska fokusera på att utveckla medlemsnyttan.

  Det låter som att du hamnat helt rätt! Vad är det som gör att uppgiften passar dig så bra?

  En röd tråd som följt mig genom livet har varit ett stort intresse för samhällsfrågor tillsammans med utvecklingsfrågor och politisk kommunikation. Det har gjort att jag trivts väldigt bra på Fastighetsägarna och har dessutom haft privilegiet att göra en karriär inom organisationen. Jag har jobbat här sedan 2014 och detta är min tredje roll. Nu får jag verka för att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar genom ett påverkansarbete, samtidigt som jag får förmånen att arbeta med utvecklingen av en organisation bestående av kompetenta chefer och medarbetare.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin