Nääs Fabrikers VD, Linda Pettersson – om att arbeta med förändring

  Maquire genomförde rekrytering av VD till Nääs Fabriker. Kandidaten som erbjöds tjänsten var Linda Pettersson som nu arbetat där i sex år. Vi träffade Linda för att prata om hennes profileringsarbete med Nääs Fabriker och vad som är viktigt att tänka på när man står inför stora förändringar.

  Nääs Fabriker genomförde en omprofilering, vad var viktigt att tänka på?

  Först och främst är det viktigt att utföra en nulägesanalys och förstå var man faktiskt står som företag. När man gjort detta kan man blicka framåt och skapa en vision för ett önskat läge. En omprofilering sker inte över en natt och det är viktigt att man förstår att detta är en process med långt förhändelselopp.

  En intressant aspekt för vår omprofilering var att jag inte hade någon erfarenhet av hotell och restaurang som affärsområde. Detta gjorde att jag kunde titta på Nääs Fabriker från ett nytt perspektiv. En omprofilering kräver kreativitet och nytänkande men man måste också ha en stark förankring i vad företaget är och vad som ger lönsamhet. Vi pratade mycket om att bevara och utveckla, och att detta är något som måste gå hand i hand. Detta kan vara en svår process, man måste våga ta ut svängarna och inse att det behöver finnas en risk för att misslyckas för att kunna lyckas.

  Hur uppfattades ni förut och hur uppfattas ni nu?

  Resultatet från nulägesanalysen visade att vår profil uppfattades som splittrad. Vi hade två olika hemsidor och tre affärsområden utan någon starkare koppling till varandra. Utöver detta framstod vi också som aningen exkluderande, vilket var raka motsatsen till vad vi önskade. Vår vision var att skapa en öppen och aktiv plats som kändes välkomnande för alla sorters människor. För att uppnå detta var det viktigt att skapa en inkluderande känsla för alla delar av vår verksamhet, allt från lokaler till tjänster som besökare till hyresgäster.

  Vad såg du för möjligheter respektive hot med att göra en stor förändring?

  Jag skulle säga att våra största hot blev våra största möjligheter. Vår verksamhet är uppdelad i tre delar: hotell, utflyktsmål och lokaluthyrning. Det var många som hävdade att vi skulle uppfattas otydliga om vi profilerade samtliga aktörer under ett och samma tak. Men jag såg snarare möjligheter i att bygga ett enda starkt varumärke med gemensamma värderingar. Detta visade sig bli en av våra främsta styrkor och Nääs Fabriker har nu en stark och tydlig identitet.

  Du började på Nääs fabriker för nästan sex år sedan, vad är du mest stolt över?

  En sak som jag är stolt över är när vi ökade vår Booking.com-rating på ”personal”. När man jobbar inom hotell- och servicebranschen handlar mycket om olika ratings. Vi hade 9/10 i helhetsbetyg men bara 8.6 på personal. Vi jobbade hårt med att skapa ett ännu mer trivsamt arbetsklimat med målet inställt på att våra kollegor skulle ha roligare på jobbet. Detta resulterade att vi ökade från 8.6 till 9.2 vilket verkligen är roligt att vara en del av.

  Vad har du för visioner för framtiden?

  Vi kommer att fortsätta att arbeta för att vara ett attraktivt utflyktsmål. Vår ursprungliga vision var att bli en av Göteborgs mest attraktiva utflyktsplatser. Nu är vår vision att vi ska vara en av Sveriges mest attraktiva platser. Vi har fått fina utmärkelser och bra betyg men utmaningen ligger i att aldrig nöja sig. Vi måste fortsätta våga utmana oss själva att tänka nytt och hitta intressanta aktörer som lockar rätt målgrupp.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin