Mölndals Stads Näringslivschef, Carina Kloek Malmsten

  Från privat till offentlig sektor och om ett växande näringsliv

  Maquire genomförde rekrytering av Näringslivschef till Mölndals Stad under våren 2018. Vi träffade Carina för att prata om superkommuner, GoCo Health Innovation City och hur det är att gå från privat till offentlig sektor.

  Nu har du arbetat på Mölndals Stad i drygt ett och ett halvt år, vad har du hunnit med i stora drag?

  Det första jag gjorde när jag började var att ta fram en ny näringslivsstrategi för 2019-2022 med sikte på 2035. För att tänka långsiktigt och för att få genomslagskraft har vi valt att efterlikna Göteborgs Näringslivs strategiska program, fast anpassade efter Mölndal. Det är viktigt att kommunerna i regionen arbetar med samma frågor för att tillsammans bli starka och kunna skapa förändring.

  Utöver detta har jag också varit med och byggt ett nätverk inom Life Science och Health Tech där vi jobbar för att sätta Mölndal, regionen och Sverige på kartan inom ämnet Detta gör vi i tätt samarbete med näringslivet och Sahlgrenska Science Park. Vi jobbar också väldigt tätt med GoCo Health Innovation City, vilket kommer bli ett innovationskluster med fokus på hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster. Detta blir ett helt nytt område i Mölndal som ska förvandla industriområdet till en blomstrande stadsdel för innovation – lite som ett Silicon Valley fast inom Life Science & Health Tech.

  Vi satsar även på att samverka med de lokala företagsföreningarna, vilket inte har skett tidigare på detta vis. Det är givande och förbättrar förutsättningarna för det lokala näringslivet. Dessutom skapar det synergieffekter. Exempelvis arbetar vi tillsammans med Näringslivsdagen i Mölndal. Dit bjuds alla i Mölndals näringsliv att närvara som delegat eller utställare för att lära av varandra.

  Du har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor, vad finns det för positiva respektive negativa aspekter?

  Jag har inte arbetat inom offentlig sektor innan men jag jobbade mot politiken när jag startade Alfons Åbergs Kulturhus. Jag tycker verkligen det är positivt att jobba för en stad som är så framåtriktad som Mölndal. Sen kommer alltid aspekten upp av att allting i regel tar längre tid när man jobbar offentligt men det är inte konstigt. Vi hanterar skattepengar och då måste besluten få ta lite mer tid, vi kan inte chansa med andra människors pengar.

  Jag skulle inte säga att det finns några direkt negativa aspekter. Jag är väldigt glad över hur bra allt fungerar och hur nära politikerna jobbar med tjänstemännen. Politikerna tycker ibland olika men de sätter ändå Mölndal först, vilket är en mycket bra grund för framgång.

  Vad tar du med dig för erfarenheter från att ha varit med i uppstarten av både IKEA Museum och Alfons Åbergs Kulturhus?

  Det är ledarskapet och erfarenheten av att driva projekt som jag främst tar med mig. Varje ledarroll handlar om att tänka strategiskt och att vara bra på att få människor att samarbeta och röra sig åt samma håll. Jag tror att Maquire såg att jag är driven, målinriktad och att jag vågar tänka utanför ramarna, och detta matchar Mölndal väl då kulturen här är tillåtande och framtidsorienterad.

  Ni blev Sveriges tredje bästa superkommun, vad har du identifierat för framgångsfaktorer?

  Förra året vann vi silver och detta året vann vi brons. Vi är en stad som vågar. Jag tror att vår framgång beror på att vi har rätt personer på rätt plats och ett fint samarbete mellan våra olika förvaltningar. Tillsammans blir vi väldigt professionella och skapar en stark helhet.

  Ett bolag mäter vinst i bland annat resultat och nöjda kunder. Hur vet du som Näringslivschef att du har lyckats göra Mölndal till en bättre plats för företag och invånare?

  Jag jobbar oerhört långsiktigt med ledtid på flera år så det är svårt att veta om man gör någon nytta eller inte. Men jag får samtidigt mycket positiv feedback från företagen, vilket visar att vi definitivt är på rätt väg. Sen finns det också olika mätningar som utförs men det är mer övergripande och inte bara på min avdelning. Sveriges Kommuner och Landsting gör årligen en NKI-undersökning där företag bedömer kommunernas service på sex myndighetsområden och Svenskt Näringsliv gör en attitydundersökning men det är lite tidigt att tro att jag ska ha kunnat ändra dessa siffror på ett år.

  Är det något annat du önskar lyfta fram?

  Jag har varit egenföretagare och jobbat i både liten och stor koncern, och jag måste säga att det är väldigt spännande att arbeta inom offentlig sektor. Man får möjlighet att ta fram förslag, påverka en stads framtid och lämna ett avtryck. Man gör skillnad.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin