Martin Ärnlöv – VD Stadsmissionen Göteborg

  Rekryterades till tjänsten av vår seniorkonsult Christina Fredriksson på Maquire.

  Vi har träffat och pratat med Göteborg Stadsmissions VD, Martin Ärnlöv

  Martin är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg, som innan Göteborgs Stadsmission senast kom från tjänsten som generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Tidigare i sin karriär har han varit direktor/VD på Bräcke diakoni samt arbetat i ledande positioner på Akzo Nobel och SKF samt har ett flertal styrelseuppdrag på nationell nivå.

  Vi fick möjlighet att ställa några frågor till honom efter den första tiden på positionen.
  Hur ser du på de utmaningar som människor i Göteborg står inför idag, särskilt de som är i behov av stöd och hjälp? Finns det någon del i ert viktiga arbete som man fokuserar lite extra på just nu?

  Vi noterar att fler människor hamnar mellan samhällets skyddsnät, och vi arbetar intensivt för att möta upp detta behov, både genom att tillgodose akuta behov av mat, kläder och boende samt genom långsiktiga insatser.

  Vill du lyfta eller dela med dig av något specifikt projekt eller initiativ som blivit framgångsrikt sedan du tillträdde?

  Göteborgs Stadsmission var redan en välfungerande organisation när jag började. Men sedan mitt tillträde har jag försökt att öka trycket lite inom vår roll i samhällsdebatten och att stärka samverkan med andra aktörer för att förbättra vårt arbete.

  Hur involverar ni lokalsamhället och företag för att stärka ert arbete och öka medvetenheten om sociala frågor?

  Det är en central fråga för oss! Vi prioriterar partnerskap med företag och ökad samverkan mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Det är otroligt viktigt i Sverige idag! Vi behöver maximera effekten av de många goda insatser som redan görs runt om i landet idag.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin