Manne Aronsson CEO på Aspelin Ramm – Om ledarskap och om trender inom fastighetsutveckling

  Efter en rekrytering som Maquire gjort tillträdde Manne Aronsson under sommaren som ny CEO på Aspelin Ramm. Som vanligt är vi måna om att hålla kontakt med våra utrekryterade kandidater och är nyfikna på hur uppdraget känns hittills samt på vad Manne har för fokus framåt!

  Du är CEO på Aspelin Ramm sedan några månader tillbaka, hur känns uppdraget hittills?

  Det känns fantastiskt! Jag har ägnat den första tiden till att lära känna organisationen, kulturen och människorna bakom siffrorna. Jag har snabbt kunnat konstatera att Aspelin Ramm byggs upp av ett stolt gäng som är dedikerade sina arbeten. Det märks bland kunderna och vi har fått pris för att vara den fastighetsägaren med de mest nöjda kontorshyresgästerna 2016. En annan spännande sak är att vi köpt en fin fastighet i Masthugget som ska utvecklas. Det har alltså varit en positiv start med lyckade affärer och en stolt och dedikerad organisation. Tillsammans är vi 20 personer och vi sitter i Pedagogen Park i Mölndal. Jag har arbetat med fastighetsutveckling under hela min karriär och tillträdde som CEO på Aspelin Ramm i juni 2021.

  Vad kommer du att lägga störst fokus på under hösten?

  Vi har hunnit att ändra lite i organisationsstrukturen för att tydligare koppla övergripande mål till respektive roll, vilket vi nu ska utvärdera. Aspelin Ramm har växt i över 20 år och när man har den tillväxten är det viktigt att man hänger med på alla plan. Vi har delat upp den operativa delen av bolaget i tre avdelningar; förvaltning, projektutveckling samt uthyrning och marknad. Framåt vill vi fortsätta utveckla bolaget och vi vill växa i både fastighetsutveckling, förvärv och omsättning! Vi har gått tillbaka till att jobba på kontoret och det är en befrielse måste jag säga. Att jobba hemma har fungerat bra men man får så mycket mer energi av att träffa sina kollegor. Jag tror att många företag verkligen upplever att det är härligt att komma tillbaka och att man saknat gemenskapen, känslan av att tillhöra ett team, samt bygga kultur och att få skratta tillsammans. Allt detta bidrar till framgång!

  Vad ser du för trender inom fastighetsutveckling här i Göteborgsregionen?

  Jag tror att kontoren kommer att utvecklas och man kommer att använda hybridkontor med helt andra krav. Konjunkturindikatorn visar på högkonjunktur och jag tror att det finns en positiv framtid för nyproducerade kontor just eftersom man kan forma dem efter nutidens och framtidens behov på ett annat sätt än äldre kontor. Sedan tror jag även att bostadssegmentet kommer att ha stark efterfrågan eftersom hemmet fått en allt viktigare roll under pandemin, då man kombinerar jobb och privatliv på ett annat sätt.

  Du har mycket erfarenhet av ledarskap i bagaget, vad skulle du säga är framgångsfaktorer för ett lyckat ledarskap?

  Jag tycker att det är väldigt viktigt att få medarbetarna att känna ansvar för verksamheten och förstå sin roll i uppdraget. Vi har skruvat på organisationen för att förtydliga detta. Då är det viktigt att som ledare arbeta med de delarna och få organisationen att kommunicera. Skapar man en trygg miljö är det lättare att driva verksamheten utifrån de mål som finns och nå både kundnöjdhet och lönsamhet. För mig är det viktigt att jobba tillsammans med teamet och verkligen lära känna mina medarbetare i form av att förstå deras utvecklingsområden och starka sidor. Det fungerar precis som i sporten, man behöver se allas kompetens för att få ut max av gruppen och det bygger på att man som ledare har ett stort engagemang men också situationsanpassar ledarskapet. Slutligen tror jag att man som ledare måste gå före och leva som man lär genom att verkligen vara en förebild och kulturbyggare.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin