Linkedin har släppt 5 trendspaningar för 2022

  Under de senaste åren har vi sett ett paradigmskifte på arbetsmarknaden. Synen på att arbeta och vad som förväntas av en arbetsplats har förändrats. LinkedIn kallar detta för The Great Reshuffle ”an unprecedented moment in the history of work where all of us are rethinking not just how we work, but why we work”. I samband med detta har LinkedIn tagit fram fem trendspaningar för 2022. Nedan har vi summerat det viktigaste för att vara en attraktiv arbetsgivare.

  Flexibilitet är en allt viktigare faktor

  Enligt en undersökning som LinkedIn gjort har 81 % av företagen ändrat sin arbetsplatspolicy för att erbjuda större flexibilitet för personalen. Ett klokt affärsbeslut eftersom 87 % av respondenterna skulle föredra att arbeta remote minst hälften av tiden.

  Det råder ingen tvekan om att flexibilitet nu är en kritisk faktor när det gäller att attrahera kompetens och för att hålla nuvarande anställda nöjda. Det är den snabbast växande prioriteringen för kandidater som överväger nya jobb. Av kandidater i USA som använder LinkedIns nya jobbfilter (hybrid, on-site och remote) är 84 % av sökningarna filtrerade efter remote och i genomsnitt får dessa roller fyra gånger så många ansökningar som on-site-jobb.

  Utbildning har inte längre samma tyngd

  Under det senaste året har LinkedIn sett hur marknaden haft mindre fokus på arbetstagarnas utbildning. Sedan 2019 har 20% fler företag rekryterat kandidater som inte har en traditionell högre utbildning till chefspositioner. Med en fortsatt tuff konkurrens om kompetens ser LinkedIn att denna trend troligen kommer fortsätta.

  Investera i din personal

  Under det senaste året har den globala ekonomin genomgått stora förändringar och vi har fått en mer återhållsam arbetsmarknad. Detta har gjort det allt viktigare att investera i de befintliga medarbetarna genom att skapa utveckling och möjligheter för karriärsteg. Anställda på företag med hög intern rörlighet och möjlighet till utveckling stannar nästan 2 gånger längre än de som inte har det.

  Kultur och värderingar

  Det har blivit ännu viktigare att få tillhöra företag som lever efter sina värderingar. Enligt LinkedIns undersökning vänder sig arbetssökande till företagens LinkedIn- och hemsidor för att skapa sig en bild av företagen. Mer än tre fjärdedelar av de arbetssökande på LinkedIn förväntar sig att hitta information om mångfald, jämlikhet och inkludering.

  Omsorg och balans på arbetsplatsen

  Linkedins studie visar på att anställda som har balans i vardagen och ledare som visar omtanke är drygt 4 gånger mer benägna att rekommendera sin arbetsplats. Företag som har uppvisat det motsatta, dvs ett stressigt arbetsklimat med få mjuka värderingar, löper 50% större risk att tappa personal. LinkedIn menar att detta betyder att chefer kommer att behöva anpassa ledarstilar och bygga företagsklimat som lägger mer tyngd vid mjuka faktorer för att attrahera och behålla personal i framtiden.

  All ovanstående fakta är baserad på globala undersökningar, vilket betyder att vissa delar inte är helt enkla att applicera på den svenska arbetsmarknaden. Men genom att hålla koll på de senaste trenderna skapar man sig goda förutsättningar att lyckas i den alltmer föränderliga miljön.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin