Karin Sandell, HSSE-chef på St1 Raffinaderi om att verka hållbart i en bransch med stor miljöpåverkan

  Karin Sandell arbetar som HSSE-chef på St1 Raffinaderi, vilket innebär att hon är ansvarig för hälsa, säkerhet, skydd och miljö. I detta ryms förstås den interna arbetsmiljön men även frågor kring miljöpåverkan och arbete med omställning framåt för att bli en hållbar aktör. Hur agerar man som aktör inom fossil olja i framtiden och hur påverkas verksamheten av kriget i Ukraina?

  Hur känns det såhär snart ett år in i ditt nya uppdrag?

  Jag tycker att det är ett väldigt roligt uppdrag, till och med bättre än vad jag initialt trodde. Det jag framför allt uppskattar är att St1 är ett bolag med framåtanda, optimism och en vilja till förändring. På St1 är jag chef för hälsa, säkerhet, skydd och miljö och det inbegriper bland annat att se till att vi har en säker arbetsplats. Oavsett om man är anställd, entreprenör eller konsult ska man alltid kunna gå från jobbet i samma skick som man kom dit. Vi är en verksamhet med stor miljöpåverkan och att vi uppfyller kraven i miljötillståndet och all lagstiftning kopplat till det är också en stor del av mitt arbete. Jag leder en grupp av specialister och det har varit positivt att själv få utveckla och rekrytera in ny kompetens till den här organisationen.

  Olja är ett omdiskuterat ämne just nu, hur påverkas ni av världsläget?

  Man tänker spontant att oljebolag inte tillhör framtiden men det som gör St1 intressant är att vi har en väldigt starkt uttalad ambition och vision om att vara med i omställningen för att stoppa klimatförändringarna. Ambitionen är att omvandla oss från ett bolag som använder fossil olja till ett bolag som tillhanda håller framtidens energilösningar. Ett exempel på det är att vi just nu bygger en anläggning för att kunna framställa förnybara bränslen, bland annat på vegetabiliska och animaliska oljor. Vi vill vara en del av lösningen! St1 använder olja från Nordsjön och vi kan inte ens köra rysk olja i vårt raffinaderi, det är inte tekniskt byggt för det och vi påverkas inte av kriget i den bemärkelsen. Däremot berörs vi förstås genom att man ännu inte ställt om och många behöver våra produkter. Kriget har visat för oss hur viktigt det är att vi har lokala aktörer som levererar energilösningar och skulle något hända är vi en samhällsviktig funktion. Exempelvis levererar vi fjärrvärme till ca 70 000 bostäder i Göteborg.

  Var kommer fokus ligga framåt för dig?

  Vi måste för det första fortsätta sätta säkerhet och miljö i första rummet. Därtill handlar det om att se till att vi har kompetensen att göra den omställningen på raffinaderiet som vi behöver och att vi har en bra samverkan med myndigheter och andra aktörer i Västsverige. Det handlar dels om energiförsörjning och att fortsatt kunna försörja energikrävande verksamheter till vettiga priser. En sak jag ser fram emot mycket är att bygga upp en organisation och att få utveckla den fullt ut så att det bli en stark engagerad grupp som jobbar tillsammans med resten av organisationen. Ledarskapet är i fokus!

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin