Jonas Lindholm, Volvo Trucks – om att arbeta med produktivitet i fordonsbranschen

  För drygt två år sedan genomförde Maquire rekrytering av Vice President Productivity Services & New Concepts till Volvo Trucks. Jonas Lindholm, som fick rollen, har under de senaste två åren ansvarat för produktivitet och sett till att deras tjänster uppfyller kundernas behov på ett så optimalt sätt som möjligt. Han berättar om hur de genom sina uppkopplade tjänster arbetar med att optimera hela transportkedjan och vad han tror om fordonsbranschens framtid inom det här området.

  Du har de senaste två åren varit VP Productivity Services & New Concepts. Vad har den rollen inneburit?

  I stort så har jag ansvarat för att se till att våra kunder ska kunna använda våra produkter och utföra sin operativa verksamhet med så hög produktivitet som möjligt. Det handlar om att möjliggöra försäljning av våra tjänster, som oftast är uppkopplade tjänster, till kunderna för att de i sin tur ska kunna hjälpa sina lastbilschaufförer att utnyttja produkterna på ett så optimalt sätt som möjligt.

  Jag har även varit ansvarig för vår digitala kundkanal Volvo Connect. Det är en plattform där våra kunder kan abonnera på våra tjänster och då se information och data om alla sina fordon. Det ger dem möjlighet att ta bra beslut i sin dagliga verksamhet för att vara konkurrenskraftiga via så hög produktivitet som möjligt. Vi har även tjänster inom säkerhet där tanken är att öka medvetenheten om chaufförernas beteende i trafiken samt övervakning av lastbilens status ur ett driftssäkerhetsperspektiv. Är det fel någonstans så kan man i Volvo Connect direkt planera för reparationer m.m.

  Ni tillhandahåller Fleet Management-tjänster, vad innebär det?

  Vi jobbar med att optimera hela transportkedjan. Till exempel finns det idag lagkrav på att chaufförer ska ha särskilda vilotider. Där tillhandahåller vi genom våra system en möjlighet för både chauffören och de som anlitar chauffören att se när det är dags att ta paus.  Vidare finns miljörelaterade tjänster som hjälper lastbilschaufförerna att köra så effektivt som möjligt, vilket också sparar stora pengar i bränsle. En annan viktig del i våra transportsystem är att hela tiden kunna se var lastbilen befinner sig och vi har även avancerade navigationssystem som berättar hur chauffören ska köra för att så effektivt som möjligt ta sig från punkt A till B.

  Bara på Centralstationens utgrävning har vi minskat med 1 100 transporter på tio månader. Det är produktivitet!

  Från och med i år börjar du en ny roll inom Volvo Construction Equipment, vad ska du fokusera på nu?

  Jag ska ansvara för samma område som tidigare men istället för lastbilar så gäller det anläggningsmaskiner. I anläggningsbranschen finns det mycket ineffektivitet och man har inte kommit särskilt långt när det gäller digitalisering. Jag kommer därför fokusera på att effektivisera och öka produktiviteten i kundernas verksamhet inom segmentet construction. Vi har nyligen jobbat med ett projekt för Västlänken där vi tagit fram en lösning där lastbilar och anläggningsmaskiner kommunicerar med varandra. Vi har sett till att maskinerna hela tiden lastar 100% – lastar du för mycket får du böter och lastar du för lite behöver du köra onödigt många gånger. Bara på Centralstationens utgrävning har vi minskat med 1 100 transporter på 10 månader. Det är produktivitet! Och det ger både bättre trafiksäkerhet, mindre slitage, mindre utsläpp och självklart även mindre kostnader. NCC i Västlänken var vår första kund och nu håller vi på att skala upp det till Europa och så småningom resten av världen.

  I framtiden kommer det vara svårt att ta betalt endast för en produkt, du måste även ha med alla tjänstedelar.

  Vad ser du för trender framåt inom det här området?

  Allt går mot tjänstefiering. Du köper inte en bil – du privathyr den eller köper den som en tjänst. Du vill konsumera när du vill. Corona-pandemin har accelererat den här utvecklingen ytterligare. Nu fokuserar man stenhårt på elektriska fordon vilket i sin tur skapar nya tjänster. Det blir även allt viktigare att vara kundfokuserade – vi måste förse kunden med de produkter och tjänster som passar dem bäst och hjälpa dem att lyckas.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin