Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren – om näringslivet i Västsverige och den stora bristen på kompetens.

  Johan Trouvé är VD på Västsvenska handelskammaren här i Göteborg och har stor insyn i näringslivet i Västsverige. Tillsammans med sina kollegor arbetar han för att stärka möjligheterna till att driva företag i regionen och han ser överlag positivt på den utveckling vi har här. Det är mycket spännande projekt på gång i området just nu och för den som vill vara med där det verkligen händer är vår del av landet helt rätt plats att vara på.

  Berätta, hur går det för näringslivet i Västsverige just nu?

  I Västsverige har vi ett näringsliv som mår bra trots pandemi i världen och krig i Europa, vilket gör att vi sticker ut. Vi har en pågående förändring av fordonsindustrin som genererar nya stora etableringar såsom två batterifabriker som kommer att sysselsätta väldigt många människor och ett petrokemiskt kluster med stora investeringsplaner som kommer att generera sysselsättning för underleverantörer. I Västsverige har vi en stark stadsutveckling och det byggs som aldrig förr med vad som förmodligen är det högsta kranindexet vi någonsin haft. Life Science sektorn växer, samlar och stärker sig i och med att man bygger ut GoCo Health Innovation City ute vid Astra Zeneca och Sahlgrenska utvecklas i det man kallar Sahlgrenska Life med flertalet spännande projekt på gång. Vi får signaler om att den maritima sektorn går starkt med allt ifrån att det utvecklas produkter från havet, utvinns energi därifrån och beställs nya fartyg. Vi har även många intressanta start-ups på väg upp nu! Detta är alltså tillsammans några av de största industrisatsningarna på länge Västsverige.

  Sedan har vi förstås en oerhört tragisk situation med krig i Europa som påverkar oss alla och vi vet inte riktigt vart kriget och dess effekter tar vägen framåt. Vi har stigande el- och energipriser som påverkar företagen samtidigt som räntorna är högre och den stundande inflationen för med sig kostnadsökningar som kommer att påverka både företag och konsumenter. Detta skapar orosmoln med en otrygghet i att planera för framtiden. Men, just vår region har de största möjligheterna till att vara del av lösningen i framtiden! Både med ny regionalt producerad el, nya kraftledningar och en kompetens i vätgasekonomin, som kommer med elektrifieringen. Den låga kronkursen vi har just nu påverkar näringslivet på många sätt och gör att vissa produkter blir dyrare. En sektor som dock gynnas av att kronan sjunkit i värde är exportföretagen, som får stora utväxlingar just nu. Generellt måste jag säga att jag känner mig trygg i att vi kommer att ha en fortsatt fin och stark ekonomisk tillväxt och att vi i Västsverige kommer att klara oss betydligt bättre än övriga landet.

  Generellt måste jag säga att jag känner mig trygg i att vi kommer att ha en fortsatt fin och stark ekonomisk tillväxt och att vi i Västsverige kommer att klara oss betydligt bättre än övriga landet.

  Johan Trouvé

  Du, precis som vi, vet att det är en hård kamp om kompetens just nu. Hur ska regionen klara kompetensbristen och vad har du för råd till företag som söker kompetens?

  Kompetensbristen är enorm och den i särklass största utmaningen för alla företag jag träffar. Vi måste locka fler människor att flytta hit till vår region eftersom regionens invånare inte räcker till. Detta gör vi förstås bäst genom att bli en så attraktiv stad och region som möjligt. Sedan måste vi bygga ut vår infrastruktur så att människor kan pendla från längre avstånd. Om vi exempelvis skulle bygga ut järnvägen till Borås och Jönköping skulle vi kunna komma åt den kompetens som bor där också. Givetvis får de även tillgång till vår kompetens.

  En viktig del är även att locka hit ungdomar i så stor utsträckning som möjligt, eftersom de är som allra mest flyttbenägna när de slutar sina studier. Vi kan inte lita på att universiteten automatiskt förser oss med kompetens i framtiden utan vi måste jobba aktivt för att få hit nyexaminerade och duktiga personer. Därför har varje företag ett stort eget ansvar i att locka hit unga akademiker och yrkesutbildade istället för att bara vänta på att de ska komma själva. Vi på Handelskammaren jobbar mycket med just detta och vi upplever ibland att det kan vara svårt att få med företag i det arbetet. Det handlar om att vi måste marknadsföra Västsverige som en riktigt bra plats att bo på samtidigt som företagen skapar fler spännande sommarjobb, praktikplatser, informationsträffar och ex-jobb. Samtidigt måste vi attrahera internationell kompetens och hitta nya lösningar för att göra det. Projektet “Move to Gothenburg” är ett bra exempel, med en fantastisk hemsida som når ut långt utanför våra landsgränser. Jag är oroad för den kompetensbrist vi står inför de kommande åren och nu efter pandemin ser vi en stor rörlighet på arbetsmarknaden med personer som inte har bytt jobb under 2,5 år, vilket gör att vi har en löneglidning som är bra för den enskilda men tuff för företagen.

  Vilka branscher ser du sticker ut som mest expansiva just nu?

  Branscherna jag nämnde ovan sticker förstås ut mycket och så gör även stadsutveckling, textil/design /mode och serviceyrken inom hotell och restaurang som även de har växande behov av kompetens. Det är nästan omöjligt att hitta restaurang- och hotellpersonal idag exempelvis! Kompetensbristen finns bland allt ifrån ställningsbyggare som det tar tre dagar att utbilda sig till, till raketforskare som kanske kan ses som den andra ytterligheten, avseende utbildningstid. Som jag sa tidigare så svarar 100 % av alla jag frågar att det är kompetensbristen som hindrar deras tillväxt.

  Vi har en annalkande lågkonjunktur och stigande priser, hur tror du att det kan påverka företagens utvecklingsmöjligheter?

  De stigande priserna kan förstås hämma tillväxten, samtidigt kan det vara svårt att stoppa en del investeringar och utvecklingsåtgärder så man får ta kostnaderna istället. Vi står inför stora förändringar i samhället och en del saker kan helt enkelt inte vänta! Exempelvis står vi mitt i hela klimatomställningen och där kan man inte avvakta några år med att göra förändringar, på samma sätt som man inte kan pausa bostadsbyggandet eftersom det finns så stort behov där. Det kommer att vara tufft ett tag framåt men jag är övertygad om att företagsledare i Västsverige är duktiga på att parera kriser. De flesta har varit med några år nu och har erfarenhet av oväntade omvärldshändelser såsom Lehman Brothers, askmoln från en vulkan, krig och pandemi.

  En viktig sak jag lagt märke till är att folk får en vinklad bild ifrån media och genom den känner en känsla av hopplöshet. Det man ska tänka på är att media vill hitta konfliktytor och jag tycker att man ska ta deras bild med lite sans och balans och vidta åtgärder istället för att passivt oroa sig. Ett exempel är att de personer som tänkte steget längre för två år sedan och installerade solcellspaneler och som nu är de stora vinnarna när energipriserna stiger. Vi nordbor har historiskt överlevt på grund av att vi tänkt strategiskt och vidtagit åtgärder för att överleva det bistra klimatet. Vi har tänkt strategiskt och hittat sätt att isolera våra hus, hugga ved och lägga in kött och fisk för vintern. Detta är förstås en hobbyspaning från min sida, men jag tycker att det är ganska intressant. Slutligen vill jag säga att det inte tjänar något till att sitta hemma och känna hopplöshet, utan att det är bättre att ta tag i och agera på den information vi faktiskt har just nu.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin