Jan-Erik Samuelsson på Åmåls Kommun om att forma en helt ny ledningsgrupp

  Jan-Erik Samuelsson, biträdande Kommundirektör i Åmåls Kommun har på kort tid byggt en ny organisation och rekryterat 5 nya chefer till sin ledningsgrupp. Läs om Jan-Eriks erfarenheter av denna förändringsresa!

  Du har tagit hjälp av Maquire och Tidwell för att bygga upp din ledningsgrupp, berätta om samarbetet!

  Jag har jobbat i Åmål sedan 2015. Jag startade som Socialchef och tog i mars 2020 mig an rollen som biträdande kommundirektör, vilket innebär att jag ansvarar för kommunstyrelseförvaltningen. Det första jag behövde göra var att sjösätta en ny organisationen samt att rekrytera in nya chefer! Valet av rekryteringspartner landade på Maquire Group och vi startade med att Tidwell gjorde en kartläggning över var vi stod då och vart vi ville ta oss. Tillsammans med Maquire jobbade vi sedan fram en kravspecifikation för varje roll vi behövde ta in. Maquire hjälpte oss att rekrytera bland annat en IT-chef, en Kulturchef, en Näringslivslivs- och kommunikationschef samt en Socialchef. Samtliga personer var på plats efter redan några månader! Genom hela rekryteringsprocesserna hade Maquire bra koll på vad vi behövde för kompetens och vi hade en väldigt konsultativ dialog, vilket för otroligt värdefullt för mig som var ny i organisationen. Det gjordes intervjuer med befintliga chefer som skulle lämna oss, vilket gav ytterligare en dimension av förståelse över vad vi behövde ha in för kompetens. Maquire utgick från vad som var rätt för just vår verksamhet och så tog vi det därifrån. Vi fick ett bra underlag vid kandidatpresentationerna för att kunna fatta beslut om vilka kandidater som togs vidare.

  Hur ser du på rekrytering framåt?

  Man måste på något sätt vara analytisk och fokusera på vilka mål, visioner och utvecklingsmöjligheter man ser i organisationen. För Åmål, som är en mindre kommun var det värdefullt att få in en strategisk partner tidigt i en rekryteringsprocess. Just den konsultativa delen tror jag är och kommer att fortsätta vara viktig framåt! Därtill tror jag att rekrytering kommer att ske mer och mer digitalt, vilket fungerade utmärkt. Att träffas personligen vid något tillfälle i processen är dock nödvändigt.

  Har ni hittat ett sätt för det nya normala?

  Vi pratar mycket om det på central nivå just nu och vi tror förstås inte att det kommer att se likadant ut framåt som det gjort innan. Det “nya normala” har inte riktigt landat ännu utan vi håller på att se över rutiner och riktlinjer för hur vi ska tänka framöver. Under pandemin har vi följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fram till årsskiftet är tanken att vi jobbar hemma i den mån vi kan. Vi har förstås även många medarbetare som inte har möjlighet att jobba hemma, exempelvis de som jobbar inom skolan, sjukvården eller äldreomsorgen eller som helt enkelt inte har en hemmamiljö som ger bra förutsättningar att utföra sitt jobb. Framåt vill vi vara en arbetsgivare som möjliggör hemmaarbete för de som vill och skapa förutsättningar för att det ska fungera så bra som möjligt att arbeta både hemma och på plats.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin