Hybrid, on-site eller remote?

  De senaste 1,5 åren har präglats av pandemi och stora förändringar. Under hösten har vi på Maquire Group tagit tempen på våra kunder med fokus på det nya normala. Som aktör inom rekryteringsbranschen är vi förstås nyfikna på hur den nya tillvaron ser ut ute på arbetsplatserna, men kanske framförallt på hur vi och ni som rekryterar ska tänka framåt för att attrahera kandidater! Vi har frågat ungefär 120 av våra kunder om deras nya normalläge och självklart vill vi dela med oss av vad vi fått veta.

  Generellt får vi en bild av att våra kunder börjar återvända till någon typ av normalläge, även om normalläget kommer att skilja sig från hur det såg ut innan pandemin slog till. Fler och fler återvänder till sina kontor, om än på ett mer flexibelt sätt. Hur återgången går till skiljer sig åt från arbetsplats till arbetsplats men vi kan tydligt se att utgångsläget är det samma; man vill kunna erbjuda en flexibilitet i var man förlägger sitt arbete, utan att kompromissa med sammanhållning och företagskultur. En av våra kunder berättar att de haft en policy ”att enbart arbeta hemma” i 1,5 år och att det finns ”en overklighetskänsla över tiden som varit. Att komma tillbaka känns både jobbigt och bra”.

  Att det är en omställning att återgå till normalläge är något som flera av våra kunder pratar om. Hur återgången till det nya normala går till varierar mycket, men den samlade strategin hos våra kunder tycks vara att ta det i lugn takt. Flera kunder berättar att det är mer fritt nu än innan men att man satt som riktlinje att vara på kontoret 2-3 dagar i veckan. Precis som diagrammet här ovan visar så är hybridmodellen det som tillämpas mest. Därtill har vi dem som arbetar helt och hållet flexibelt som också är en stor grupp, till skillnad från en minoritet som återgår helt och hållet till hur de hade det innan pandemin satte fart – arbete på kontoret i så hög grad som möjligt.

  "Flexibelt distansarbete med verksamhetens behov i fokus"

  Kund inom media

  HR-CHEF

  "Vårt nya normala är att man kan jobba remote om man vill, vi har tillgång till HQ men de flesta kör oftast hemma. Dock ser vi en trend i att medarbetarna gillar att synka med varandra om vilka dagar de ska ses på kontoret för lite sällskap."

  Kund inom tech

  FÖRSÄLJNINGSCHEF

  Många beskriver att de framåt vill erbjuda en flexibel arbetsplats med möjlighet till hemmakontor men att man samtidigt vill behålla och fortsätta bygga en stark företagskultur. En del av våra kunder löser detta genom att be medarbetarna synka med varandra vilka dagar de är på plats på kontoret, medan andra helt enkelt sätter bestämda dagar för när man förväntas vara på plats.

  Efter att ha lagt örat mot rälsen och lyssnat in våra kunder kan vi på Maquire konstatera att flexibilitet i var man förlägger sitt arbete är det nya normala hos de flesta av våra kunder, på ett eller annat sätt. Som rekryteringspartner har vi förstås även örat mot kandidatmarknaden och vi ser ett tydligt mönster att fler och fler kandidater efterfrågar just en flexibilitet i var arbetet förläggs. Just nu är vi i en tid där kampen om kompetensen är påtaglig och att kunna erbjuda flexibilitet kommer att vara avgörande för att attrahera rätt kompetens. Till er där ute som jobbar med rekrytering vill vi lyfta fram flexibiliteten som en viktig komponent för att attrahera kompetens. Att vara tydlig redan i annonsering om huruvida ni jobbar hybrid, on-site eller remote tror vi är viktigt i det nya normala!

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin