Göteborgs Stadsmissions Områdeschef, Lars Durfelt – om arbetsintegration och ledarskap.

  Maquire genomförde rekrytering av Områdeschef till Göteborgs Stadsmission under våren 2018. Vi träffade Lars för att prata om ledarskap, arbetsintegration och framtidsvisioner.

  Vad är ert uppdrag på Arbetsintegration?

  I helhet handlar det om att människor ska komma ut i arbete och kunna försörja sig själva. Detta gör vi möjligt genom arbetsmarknadstjänster såsom arbetsträning, praktik och anställningar.

  Nu har du varit på Göteborgs Stadsmission i drygt 9 månader, vad har du hunnit med i stora drag?

  Det har hänt jättemycket. Vi håller på att gå mot ett mer processinriktat arbetssätt med tydligare roller. Vi har också rent konkret skapat ett arbetsintegrationsteam med syfte att ta tillvara på hela verksamhetens kapacitet och se hela organisationen som en spelplan för arbetsintegration.

  Om jag ska berätta något av vad jag uppnått från mitt perspektiv skulle jag säga att jag bidragit med ett stort mått av engagemang som också smittat av sig på nästa nivå av chefer och medarbetare. Vi har kommit en bit på vägen men det här är fortfarande bara början. Så länge vi håller engagemanget uppe och fortsätter göra det vi tror på kommer vi ta oss framåt.

  Vad är nyckeln till att lyckas skapa anställningar för de som står långt från arbetsmarknaden?

  Först och främst är det viktigt att vi har en konkret utgång och inte själva bidrar till inlåsningseffekter. Utifrån att vi hjälper utsatta och sköra personer kan man tyvärr, av omsorg och rädsla för att såra dessa personer, begränsa deras möjligheter. Det är viktigt att se alla på ett individuellt plan och ha tilltro till varje individ. Min klara övertygelse är att man måste våga ställa krav på förmågan så att människor presterar mer. Hellre att man stöttar och kravställer lite för mycket än att man skyddar och begränsar. Sen handlar det självklart också om att kunna bidra med nätverk där arbetsgivare och arbetssökare kan mötas.

  Vad är de största skillnaderna med att jobba med arbetsintegration i kommun jämfört med idéburen verksamhet?

  I idéburen verksamhet är det oftare kortare beslutsvägar, större handlingsutrymme och högre grad av flexibilitet. Men samtidigt är det ganska likt, om man tittar på Stadsmissionen är vi nästan som en liten kommun. Vi har de flesta avdelningarna som en kommun har men eftersom vi inte behöver grunda våra beslut i politiken kan vi agera mer agilt.

  Vad är ditt bästa ledartips?

  Tydlighet är väldigt viktigt på alla tänkbara sätt – genom förväntningar, kommunikation och mentalitet. Sen handlar mycket av mitt ledarskap om tilltro och tillit till mina medarbetare. Jag petar inte i detaljer utan litar på att mina medarbetare besitter den kompetens som krävs för att utföra sitt uppdrag.

  Vad har ni för visioner för framtiden?

  Vår vision är att inte längre behöva finnas. Men om vi tittar på vårt område och vad vi strävar efter så finns vi till för att fler personer ska komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill vara det självklara valet när det kommer till deltagare, handläggare och arbetsmarknadsinsatser. Sen har vi också en vision av att kunna integrera vår avdelning Arbetsintegration med samtliga delar av verksamheten så att vi kan använda hela organisationen och kunna arbeta med allt från de inre delarna till våra externa företagspartners.

  Är det något du skulle vilja berätta för våra läsare?

  Stadsmissionen arbetar också mycket med att dela ut mat och minska matsvinnet. Vi har en matcentral som tar emot ett halvt ton mat varje dag. Kopplat till detta driver vi också en lunchrestaurang på Drottninggatan där all mat lagas på skänkt mat. Vi försöker arbeta med hållbarhet i alla perspektiv, vare sig det är miljö, människor eller ekonomi.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin