Göteborgs Hamns Kommunikationschef Stefan Lundin – ledarskap ur ett kommunikativt perspektiv

  Maquire genomförde, tillsammans med systerbolaget Jerrie, rekrytering av Kommunikationschef till Göteborgs Hamn AB under sommaren 2017. Vi träffade Stefan för att prata om hans roll, Göteborgs Hamn och ledarskap.

  Vad är det mest spännande i din roll?

  Göteborgs Hamn hanterar en tredjedel av Sveriges transporter och har störst andel av den internationella transportmarknaden i regionen, och detta skapar en otrolig bredd på verksamheten. Hamnen hanterar allt ifrån papper från Norrland till bilar från Asien, vilket gör arbetet varierande och utmanande. Något som jag också finner intressant är att man har så mycket med staden Göteborg att göra. Under de senaste 15 åren i min karriär har jag bara pratat engelska och haft internationella chefer. Jag tycker det är utvecklande att få jobba i ett bolag med svenska värderingar och jag lär mig mycket om kulturen – hur konstigt det än låter.

  Hur håller ni det mediala trycket uppe?

  Det är faktiskt ganska enkelt om man ser till att nyttja de styrkor som hamnen har. Det som är viktigt är att inte se för snävt på hamnens uppdrag utan istället sälja in content på ett sätt som medierna önskar. Man är ofta ganska skolad i ett sändarperspektiv men det är sällan som tidningar vill agera gratis annonsblad. Vi försöker lyfta upp det som medier tycker är intressant istället för att bara trycka ut det som vi själva vill säga.

  Vilka är fokusområdena i er interna kommunikation och hur jobbar ni med employer branding?

  Vår interna kommunikation är viktig men inte enbart ur ett företagskultursperspektiv. Min erfarenhet är att mediabilden på internet och annan extern kommunikation påverkar kulturen mer än det som skrivs på intranätet. Självklart har vi medarbetardagar, möten och träffar för att bättra vår sammanhållning men 80% av det som verkligen sätter kulturen är extern kommunikation. Det är också det som står i tidningen som ger oss vårt arbetsgivarvarumärke, inte vad vi har för värdeord. Vår interna kommunikation fokuserar mer på verksamheten och processkommunikation.

  Vad är de viktigaste egenskaperna hos en bra ledare enligt dig?

  Dels är det förmågan att situationsanpassa sitt ledarskap, det är viktigt att en ledare är lyhörd för vad situationen kräver, om man ska vara inkännande eller peka med hela handen. Men om jag bara ska jag välja ett enda ord är det civilkurage – ”walk the talk”. Att man står upp för vad man tror på och att man säger ifrån både mot chefer och medarbetare när man inte tycker något är okej.

  Vad tycker du är mindre bra egenskaper hos en ledare?

  Ledare som suboptimerar för sitt eget bästa och sätter jaget framför laget. Obeslutsamhet eller otydlighet är också något som jag som jag inte gillar. ”Gubbrövar”, alltså folk som inte har respekt för andra människor. Kan vara allt från härskartekniker till olika former av trakasserier.

  Från privat sektor till Göteborgs Hamn – hur är skillnaden på hur du tillämpar ditt ledarskap i dessa roller?

  Egentligen är det inte så stor skillnad men en sak som skiljer sig är att jag inte kan besluta kring lika mycket självt på samma sätt utan att förankra mina beslut överallt inom alla möjliga beslutsforum. Eftersom Göteborgs Hamn är politiskt styrt så finns det mer direktiv att ta hänsyn till. Det krävs ett mer analyserande förhållningssätt, vad är det ägarna egentligen vill ha ut? En annan faktor är också att man ständigt befinner sig under massmedias lupp. I ett privat bolag kan man tacka nej till media men här krävs det att vi ställer upp på samtliga mediala intervjuer och är transparenta.

  Hur ser 2019 ut för er?

  Vi kommer att starta ett projekt som handlar om farledsfördjupningen, vilket innebär att vi ska muddra där de stora fartygen anländer. År 2020 firar vi 400 år vilket är lite lustigt med tanke på att staden fyller 400 år 2021. Men saken är att staden byggdes runt hamnen så det är därav vi är ett år äldre. Det kommer bli ett stort kalas!

  Är det något du skulle vilja berätta för våra läsare?

  Jag skulle vilja uppmana alla att tänka på sig själva som att man är i en profession och inte i en bransch. Jag har genom åren stött på människor som säger att de har jobbat i samma bransch under 20 år som om det vore fantastiskt. Jag tror på att det är bra att byta bransch, det vidgar ens referensramar. Man blir bättre i sin egen profession, lär sig fler delar av yrket och får fler perspektiv på sin arbetsroll.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin