Frida Osbeck, Operations Manager – trender inom Supply Chain

  Frida Osbeck är Operations Manager på Hager och ansvarar bland annat för att kontrollera hela flödet från order till leverans. Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Det svenska bolaget med 48 anställda är en del av Hager Group som är en internationell familjeägd koncern med närmare 13 000 anställda. Vi träffade Frida för att bland annat höra hur hennes första år har varit och vad hon ser för trender inom supply chain.

  Nu har du varit på Hager i snart ett år, vad har du hunnit med i stora drag?

  Det har varit ett händelserikt år och som alltid när man är ny på ett företag handlar det inledningsvis mycket om att förstå processer, produkter, flöden och att lära känna kollegor. Året har präglats av det läge som råder när det gäller komponent- och materialbrist och störningar i leveranskedjan. Att ha ett större behov från kunderna på marknaden än man kan leverera sätter många processer på sin spets och det kräver att man måste prioritera. I en krissituation blir det lite andra frågor att jobba med och till exempel är kommunikationen otroligt viktig – vad man kommunicerar till kunder externt men även vad man säger internt för att hålla medarbetarna informerade och motiverade.

  Flera av dina kollegor har varit många år i samma bransch och bolag. Hur har du tagit dig an rollen utifrån det att du är ny i bolaget och kommer med erfarenhet från andra branscher?

  Jag ser det som positivt att komma in med nya ögon och ha erfarenhet från en helt annan bransch. Jag som person är processtyrd, metodisk och inlyssnande och i takt med att jag förstått processer och rutiner har jag kommit med nya infallsvinklar och förslag på förändringar och idéer. Ibland kan man stöta på lite motstånd med hänvisning till att det är så den här branschen fungerar och då får man försöka lite till och testa nya idéer successivt.

  Hur är din upplevelse av att arbeta i ett familjeägt bolag?

  Företaget växer varje år och vi är nu närmare 13 000 anställda i hela koncernen. Men trots att vi är så många finns det en god och varm stämning som genomsyrar hela bolaget. Hager värnar om sina medarbetare, och transparensen i kommunikationen till sina medarbetare kan nog vara bidragande till att man känner av att det är ett familjeägt bolag.

  För 10 år sedan var det mycket prat om Just-in-Time men det är det ingen som pratar om längre

  På Hager arbetar ni med tredjepartslager (3PL). Vad finns det för utmaningar med att ha en outsourcad lagerverksamhet?

  Att arbeta med tredjepartslager innebär att vi köper en tjänst från ett helt annat bolag som har egna anställda. Eftersom de inte ingår i samma bolag som oss är en utmaning att få dem att förstå våra mål och önskemål – vart vi är på väg och vad deras roll är i hela leveranskedjan trots att de inte är anställda i Hager. En annan utmaning är såklart att ha rätt kapacitet. Eftersom vi hela tiden växer så behöver lageryta och personalresurser anpassas därefter.

  Vad ser du för trender inom Supply Chain?

  Sedan pandemin bröt ut har det blivit en trend i att flytta hem sin produktion från Asien. Denna trend kommer säkert fortsätta att öka. Det ligger även i linje med att jobba med hållbarhetsfrågor vilket är ett hett område inte minst inom supply chain som driver mycket koldioxidutsläpp både transport- och produktionsmässigt. Även vi på Hager har anställt en hållbarhetsansvarig då vi ser att kunder ställer allt högre krav på hållbarhet, då krävs det någon som kan driva de frågorna.

  Jag tror även att många företag idag har börjat omvärdera sin syn på lager och att man börjar se en vinning i att ha ett säkerhetslager. Länge har det varit en trend i att hålla nere sina lagerkostnader och för 10 år sedan var det mycket prat om Just-in-Time men det är det ingen som pratar om längre.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin