Direkt Charks VD Christian von der Lancken – om livsmedelsbranschens utmaningar, vikten av att ha gemensamma värderingar och en tydlig spelplan.

  Maquire genomförde för ett år sedan rekrytering av VD till Direkt Chark som utvecklar, marknadsför och producerar de flesta typer av charkvaror. Direkt Chark har huvudkontor och fabrik i Göteborg och omsätter ca 200 miljoner och har ca 60 anställda. Christian von der Lancken berättar vad han har hunnit åstadkomma under sitt första år som VD. Han trivs bra och tycker det är en fantastisk utmaning där mycket handlar om att skapa förståelse för varandras utmaningar i organisationen och enas kring ett gemensamt mål.

  Nu har du varit på Direkt Chark i ungefär ett år, vad har du hunnit åstadkomma i stora drag?

  Ganska mycket på kort tid skulle jag säga. Vi har dels tagit fram en helt ny strategiplan för tillväxt och lönsamhet. Vi har även satt ihop en helt ny ledningsgrupp samt rekryterat på tjänstemannasidan, främst inom produktutveckling. Rätt kompetens är oerhört viktigt i den här branschen – de som sitter på kompetensen kommer att stå sig starka i framtiden.

  Under det här året har vi även enats kring värderingar i bolaget vilket har varit oerhört spännande. Vi har skapat vår spelplan och kommit fram till vad vi behöver göra för att lyckas. Det handlar mycket om förtroende, ärlighet, kvalitet, kunskap och glädje. Branschen är hårt pressad men vi skall kunna stå för det vi gör och vara stolta för det. Det är därför viktigt att förankra värderingarna i alla led och tydliggöra spelplanen. Helt enkelt – här är vi och vi ska dit.

  Du har arbetat i nästan 30 år inom livsmedelsbranschen, vilka är dina viktigaste erfarenheter som du tar med dig?

  Livsmedel är väldigt komplext och det finns ett enormt regelverk som styr den industriella livsmedelsbranschen. Givetvis har jag stor kunskap kring den här komplexiteten men jag tar också med mig en stor kunskap kring produktionseffektivitet, produktutveckling, investeringar och teknik. Jag brinner verkligen för produktionseffektivitet och att skapa en harmoni mellan människa och maskin. Och det är också här någonstans som lönsamheten ligger.

  Ett av dina ansvarsområden är att optimera samarbetet mellan försäljning och produktion. Vad finns det för utmaningar?

  Här har vi utmaningar varje dag och det är kanske det mest spännande i min roll som VD – att få försäljning och produktion att samverka. Säljorganisationen är väldigt visionära, det finns inga begränsningar och allt är möjligt. Men sen ska någon ta hand om det i en verksamhet och skapa en effektiv och lönsam produktion. Det är en utmaning helt klart. Det handlar om att bygga broar och tydliggöra den spelplan vi har och skapa en förståelse för varandras utmaningar samt enas kring ett mål. Men det handlar också om att försöka skapa en enkelhet. Komplexitet och dåliga produktionslösningar kan bli väldigt dyrt.

  Hur arbetar Direkt Chark för att ligga i framkant när det gäller hållbarhet och kvalitet?

  Produktkvalitet är nödvändigt och att leverera förväntad kvalitet är en hygienfaktor. När det gäller hållbarhetsfrågor så ligger det såklart i tiden och är oerhört viktigt men också svårt när vi skall analysera hela livscykeln. Ekonomi och miljö går oftast parallellt. Vi vill bli förknippade med en långsiktig hållbarhet och försöker alltid ha hållbarhetsfrågorna med i allt vi gör. De två tydligaste exemplen för mig är att reducera svinn och förluster i verksamheten. Det ger både stor effekt på för företagets ekonomi och inte minst miljön. Nu har vi precis som många andra krav på oss att reducera eller helt ta bort plaster. Här jobbar vi hårt för att utveckla våra förpackningar så att de blir återvinningsbara.

  Är det något du vill lyfta eller berätta om?

  Att vi fick in ett virus som spred sig i världen och har skapat stor förödelse var helt oväntat. Viruset har också gjort att vi har fått omvärdera, tänka om och hitta nya lösningar. Vi har fått tvinga oss till att använda nya tekniska hjälpmedel, resa mindre och kommunicera på ett nytt sätt. Som livsmedelsföretag står alltid livsmedelssäkerheten i fokus. Vi har skapat nya rutiner och regler i verksamheten för att förhindra en eventuell Corona-smitta och säkerställa vår produktion och leverans mot kund. Jag känner en stolthet över det här, och jag ser med tillförsikt mot framtiden att allt det vi lär oss just nu faktiskt och förhoppningsvis lever vidare och ger avtryck till det bättre.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin