Direkt Charks styrelseledamot Daniel Svensson – om sitt nya uppdrag i livsmedelsbranschen

  Daniel Svensson har gedigen erfarenhet från livsmedelsindustrin och kompetens inom marknad och försäljning där han haft stort fokus på färskvaror mot dagligvaruhandeln och besöksnäringen. För några veckor sedan tillträdde han som Styrelseledamot i Direkt Charks styrelse, ett uppdrag som blev klart efter en rekrytering som Maquire genomförde. Daniel berättar om sina förväntningar, vad som kan bli mest utmanande och delar även med sig av generella råd till företag för att få en lyckad tillväxtresa.

  Grattis till ditt nya uppdrag som Styrelseledamot i Direkt Charks styrelse. Vad ser du mest fram emot?

  Direkt Chark är ett fantastiskt fint bolag, med anor som sträcker sig tillbaka mer än 60 år i tiden. Företaget har gjort en betydande resa de senaste åren, med en stark verkställande ledning, en kompetent organisation och bra produkt. Det jag ser mest fram emot är att få vara med och bidra och göra skillnad på försäljnings- och marknadssidan för att skapa tillväxt och fortsätta utveckla bolaget framåt.

  Vad blir mest utmanande med ditt nya uppdrag?

  En utmaning kan vara att dagligvaruhandeln är starkt centraliserad på kundsidan. Samtidigt som producent- och leverantörssidan kan uppfattas som konservativ och produktionsorienterad. För livsmedelsindustrin krävs det en stark utveckling med hänsyn till digitalisering samtidigt som hållbarhetsfrågor måste sättas högt på dagordningen. Det handlar om att hitta det format som en leverantör behöver ha i framtiden för att möta kraven från både kund, konsument och den egna organisationen. Ofta har man inom livsmedelsindustrin en struktur som till stor del är råvaru- och produktionsorienterad och man behöver lyfta blicken och bli mer kund- och konsumentorienterad.

  Du har gedigen erfarenhet från livsmedelsbranschen. Vilka områden tror du främst att du kommer kunna bidra inom?

  Min erfarenhet och kompetens ligger inom marknad och försäljning, så det handlar dels om strategier inom dessa områden, dels kring varumärkesfrågor. Men även arbete med digitaliseringsprocessen vilket ligger närmast det jag jobbar med idag.

  Vad är dina generella råd för en lyckad tillväxtresa för ett företag?

  1. Säkerställa strategi och organisation. Att ha en tydlig verksamhetsplan och veta vem som gör vad, men kanske framför allt att våga fatta beslut om vad man inte ska göra, vilket kanske är svårast att göra för ett företag i tillväxt. Det blir lätt att man säger ja till allt.
  2. Attrahera rätt kompetenser och att tillåta både sig själv och organisationen att ha roligt i verksamheten.
  3. Vara lyhörd. Jag tror det är viktigt att lyssna på andra och ta input både från ens egen organisation och bransch men också från andra branscher.
  4. Följa upp eller ”ha tummen på” som jag kallar det. Det vill säga att följa upp och säkerställa att man också får ett genomförande och inte låter idéer och beslut vattnas ur på grund av att man inte har tillräckligt fokus på genomförandefasen.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin