Charlotta Hansson Allefelt, VD Falkenbergs Bostads AB – om framtidsutsikterna inom bostadsbyggsektorn

  Charlotta Hansson Allefelt är VD för Falkenbergs Bostads AB, som är ett kommunalägt bostadsbolag med ca 115 medarbetare och en viktig aktör för att bidra till kommunutvecklingen i Falkenberg. Charlottas roll som VD innebär många kontaktytor och utmaningar. Vi träffades för att höra hur hon trivs, hur förutsättningarna för fastighetsprojekt i Falkenberg ser ut framåt och om utmaningarna med det ökade kostnadsläget. Charlotta har senast jobbat på entreprenadsidan på NCC men har även bland annat många års erfarenhet från Göteborgs Stad och Volvo.

  Nu har du varit på plats sedan augusti 2022. Hur har första tiden varit?

  Det har varit en väldigt intensiv tid, och att komma till en helt ny stad där man inte känner till alla platser har varit en speciell upplevelse. Inlärningskurvan har varit brant och det har till stor del handlat om att sätta mig in i VD-uppdraget men också att lära känna alla människor. Som VD i en kommunkoncern är det många kontaktytor – både inom bolaget och kommunen då jag sitter med i kommunkoncernens ledningsgrupp vilket är en viktig del i min roll.

  Vad är största utmaningarna för dig i din roll just nu?

  Den absolut största utmaningen just nu är det ekonomiska läget med ökade kostnader, att få bolaget att gå runt till den avkastningsnivå som kommunen önskar att vi ska ha. Vi har fått ökade kostnader på allt material och alla timarvoden. Samtidigt har vi bara en intäktskälla – våra bostadshyresgäster, men de hyreshöjningar som går att få igenom är inte i paritet med kostnadsökningarna.

  Hur är förutsättningarna just nu för er verksamhet i Falkenberg?

  På det stora hela är det goda förutsättningar men vi behöver som sagt hantera de ekonomiska utmaningarna. Vi jobbar hårt med att se över verksamheten för att se hur vi kan utveckla vårt fastighetsbestånd så att det blir mer effektivt att förvalta. Vi analyserar också olika energiinvesteringar för att på sikt minska driftkostnader.

  Hur ser framtidsplanerna ut när det gäller kommande fastighetsprojekt?

  Det är en mycket positiv utveckling i hela Halland, och Falkenberg är en tillväxtort där all befolkningsstatistik just nu visar att kommunen kommer växa de närmsta åren. Planen inom kommunen är att FaBo ska vara en viktig bostadspolitisk aktör. Vi ska bygga hyresrätter som komplement till andra boendeformer vilket kan innebära att om man till exempel väljer att göra en detaljplan i ett villaområde så ska hyresrätten vara ett komplement i det området.

  Med de nya tekniska förutsättningar som finns nu så är det som tidigare inte var genomförbart nu möjligt. Falkenberg ligger med ett rimligt avstånd från många stora städer så det är allt fler som ser Falkenberg som en ort att etablera sig i och samtidigt kunna jobba i exempelvis Göteborg.

  Hur ser det ut för er i Falkenberg att hitta rätt kompetens?

  Falkenberg är lite av en mellanort, inklämd mellan Halmstad och Varberg, vilket är en utmaning. Men vi är en flexibel arbetsgivare så vi erbjuder alla möjligheter och i dagsläget har vi inte svårt att få personal. Vi har ett starkt varumärke och syns mycket i Falkenberg. FaBo’s bilar är dominerande i stadsbilden och syns verkligen hela tiden, det bidrar otroligt mycket. Jag tror dock det blir en ökad konkurrens framåt och då behöver vi jobba strategiskt redan nu för att ta oss an kommande utmaningar.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin