Boubou Hallberg, Sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs Sjukhus – om omställningen inom hälso- och sjukvård

  Maquire genomförde rekrytering av Sjukhusdirektör till Södra Älvsborgs Sjukhus där Boubou Hallberg fick jobbet och tillträdde sitt nya uppdrag i början av 2021. Boubou har en lång karriär och mycket erfarenhet. I över 20 år har han jobbat med olika uppdrag på Karolinska sjukhuset men även några år utomlands för GHP i Förenade Arabemiraten. Boubou berättar om sitt arbete med att leda och utveckla sjukvården och om arbetet med den digitala omställningen som pågår just nu.

  Vad innebär din roll och vad kommer du göra för att driva verksamheten framåt?

  Som Sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) leder jag dels arbetet på sjukhuset men utvecklar även sjukvården genom det som kallas omställningen av sjukvården. Jag deltar också i koncernledningen hälso- och sjukvård samt sitter med i ledningsutskottet för Framtidens vårdmiljö (FVM), vilket är ett nytt system som vi håller på att implementera och som ska göra att vi får ett sammanhållet vårdsystem inom Västra Götalandsregionen.

  Genom att ta ett digitalt språng kan vi förflytta oss till hälso- och sjukvård 4.0.

  Södra Älvsborgs sjukhus kommer 2022 att vara först ut i Västra Götalandsregionen med att implementera Framtidens vårdmiljö. Vad innebär det?

  Omställningen som vi arbetar med består av flera delar och där är FVM en del som innebär att vi genom att införa en ny digital plattform ska kunna koppla ihop vårdens olika delar till ett gemensamt system. På så sätt kan patienten få en sömlös vård mellan kommun, primärvård och specialistvård men också mellan olika sjukdomar. FVM är ett sätt att förflytta vården till patienten precis som andra branscher lyckats göra. Du ska kunna få tillgång till din hälsodata när du vill bara genom att ta upp mobiltelefonen.

  Vad har du för ledningsfilosofi?

  Då vi befinner oss i en värld med omställning så anser jag för det första att kommunikation och tydlighet mot en målbild är oerhört viktigt samt att ha en dialog om målbilden både i den egna verksamheten men också med omgivande samarbetspartners. Sjukvården är inte en struktur med en rak linje som man kanske tror utan det är ett nätverksledningssystem. För det andra tycker jag det är viktigt att delegera med fulla mandat och att jobba med tydliga uppföljningsstrukturer mot de mål som är uppsatta. Och den tredje delen som är viktig i ledarskapet är att vara förändringsbenägen. I en värld som är oviss måste man vara modig och välkomna förändringar.

  Vad tar du med dig för erfarenheter från dina tidigare uppdrag?

  Att det ska vara lustfyllt att leda och arbeta. Det är viktigt att välja uppdrag som man kan kliva in i med full energi och brinna. En av anledningarna till att jag tog det här uppdraget på SÄS är att jag såg möjligheter att kunna bidra med den energin. Jag tar också med mig att det går att förändra och uppå mål om man jobbar med team och involverar medarbetare, det vill säga genom att ha ett agilt ledarskap. Många gånger säger man att det ’där har vi testat och det fungerar inte’ men det är inget som säger att det inte går nästa gång.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin