Vill du berätta lite kort om Bollebygd som kommun?

I Bollebygd bor det knappt 10 000 invånare och det är en kommun som växer sakta men säkert. Bollebygd har ett strategiskt bra läge nära Landvetters flygplats och det finns stor potential för fler personer att flytta till Bollebygd eftersom det är ett bra geografiskt läge utifrån näringsliv och företagsverksamhet men har även pendlingsavstånd till Göteborg, Borås och Alingsås.

Nu har du varit Kommunchef i Bollebygds kommun sedan januari. Hur känns det?

Det är fantastiskt roligt! Att få chansen att ha ett helhetsperspektiv och lära mig allt vad det innebär att driva en kommun. I hela mitt yrkesverksamma liv har jag varit inom vårdsektorn så den biten kan jag och därför ville jag göra något annat. Nu får jag lära mig något nytt varje dag och jag ångrar inte en sekund att jag tog steget att byta jobb.

Vad har du hunnit med i stora drag?

När jag började min tjänst hade Bollebygd lagt upp en gedigen introduktionsplan. Jag ville snabbt ut i verksamheterna eftersom jag tycker det är viktigt att träffa alla medarbetare. Jag hann dock bara med två veckor av min introduktion innan Corona smög sig på. Företagsbesöken fick läggas åt sidan och istället fick jag leda krisledningsstaben. Det blev en annorlunda vår både för vad Bollebygd tänkt sig och vad jag hade tänkt mig. Men att introduktionen förkortades har bara fört något positivt med sig eftersom jag tvingades komma in i min roll mycket fortare än det var tänkt från början.

Du har flera års erfarenhet som förvaltningschef i annan kommun, men detta är ditt första uppdrag som kommunchef. Vad finns det för skillnader?

Som förvaltningschef tyckte jag att jag hade ett bra helhetsperspektiv men det är först nu när jag är kommunchef som jag ser och förstår att det finns så mycket mer som är en del av kommunen. En annan skillnad är att som förvaltningschef fick jag ta mig an fler detaljfrågor men det upplever jag inte på den här nivån. Mycket av det jag planerar kan fullföljas, och även om det är ett tyngre ansvar nu så blir det en lugnare arbetstakt. Nu hinner jag ha tid för långsiktig planering och uppföljning och det är faktiskt en stor skillnad.

Vad är mest utmanande i din nuvarande roll?

Där jag har mina stora utmaningar just nu är inom samhällsbyggnad och näringslivet. Men det är också det som är roligt. En annan utmaning är ekonomin. Vi står inför stora utmaningar där vi måste hushålla med skattemedlen utan att göra avkall på det kommunala uppdraget. Samtidigt gäller det att se till att vi gör rätt saker och gör dem så effektivt som möjligt. Det är en utmaning och en balansgång. Jag ser mitt jobb som en möjliggörare för kommunens utveckling och att vara den sammanhållande länken mellan förvaltningarna och den centrala politiken.