Beredskapslyftet – ett initiativ för att stötta vården

  Mia Roos, Seniorkonsult på Maquire, har fungerat som projektledare för Beredskapslyftet i Västra Götaland. Ett projekt som har fått stor uppmärksamhet. Beredskapslyftet är ett initiativ med syfte att hjälpa vården genom att förmedla medarbetare från näringslivet som har en tidigare bakgrund som läkare, sjuksköterska eller undersköterska. Intresset och viljan att hjälpa till är stor och det finns ett fint engagemang hos många.

  Berätta, vad är Beredskapslyftet och varför har Maquire engagerat sig i det?

  Beredskapslyftet startades i våras efter en idé av Oscar Stege Unger på Wallenberg Foundation AB, dagen efter att SAS tvingats permittera 90% av personalen på grund av effekter från coronaviruset. Idén byggde på att SAS tillfälligt hade permitterat kabinpersonal med viss sjukvårdskunskap samtidigt som sjukvården hade stora och växande personalutmaningar i och med coronakrisen. Oscar kontaktade Fredrik Hillelson, vd och grundare av Novaregruppen och de skapade tillsammans med Sophiahemmet en intensivutbildning. 300 medarbetare från SAS kabinpersonal anmälde sitt intresse inom några dagar. Beredskapslyftet samarbetar med många aktörer, såväl privata som publika, för att bygga en kostnadsneutral infrastruktur och expandera konceptet till att fånga in fler medarbetare från olika samhällssektorer för att stödja vård och omsorg.

  Maquire Group fick frågan från Beredskapslyftet att agera som nod för Västra Götalandsregionen vilket vi självklart tackade ja till. Det är ett fint förtroende där vi känner att vår erfarenhet och kompetens kommer väl till pass, och där vi gärna hjälper till ideellt. Uppgiften är att förmedla människor och det är vi duktiga på. Varje dag bedömer och matchar vi människor till olika roller, företag och företagskulturer i vårt yrke som rekryteringskonsulter. Att vi dessutom har ett stort och omfattande nätverk inom näringslivet i regionen såg vi också som en möjlighet att uppmana och inspirera till detta initiativ.

  Vi gör detta inom ramen för Beredskapslyftet och andra bolag som är med är Astra Zeneca, SKF, Mölnlycke Healthcare, Volvo, Ericsson, SAS, SAAB, Tre, Investor, SKF, Folksam, SEB, Swedbank, Praktikertjänst, Vattenfall, If, Telia, EQT med flera.

  Hur har du gått tillväga för att hitta frivilliga och hur ser processen ut?

  De företag som anslutit sig till Beredskapslyftets initiativ har meddelat alla sina anställda att de beviljar 1-4 veckors betald tjänstledigt till de personer i organisationen som har tidigare bakgrund som läkare, sjuksköterska eller undersköterska. De som känner sig manade att hjälpa till ombeds kontakta mig som nod/koordinator mot vården i regionen. När vi fått kontakt säkerställer jag vad de har för erfarenheter från sjukvården, när de kan börja och hur länge de har fått ok från sin chef att vara borta från sitt ordinarie arbete. Därefter förmedlar jag dem vidare till utvalda kontaktpersoner inom vården för att koordinera var de bäst kan hjälpa till. Sedan följer jag upp, återkopplar och håller dialogen igång till dess ett beslut är taget om var personen kan börja.

  Vilka är det som sträckt upp handen och velat bidra med sin tid och kompetens?

  Det är personer med specialist- eller chefserfarenhet som har helt andra arbetsuppgifter idag än sjukvård. Intresset och viljan att hjälpa till är stor och det finns ett fint engagemang hos många. Även många som inte har någon sjukvårdsbakgrund hör av sig och vill gärna hjälpa till. Vi har fram till idag förmedlat 21 personer till arbete inom vården. Vi hade varit nöjda om vi hittat en enda! Majoriteten av dem vi förmedlat ut i arbete är personer som tidigare arbetat som läkare, sjuksköterskor, BMA eller undersköterskor. Vi har även förmedlat ut sjukvårdsbiträden som hjälper till i kök och städ eller där en medmänniska behövs.

  För varje person vi förmedlat ut har någon annan fått chans att arbeta med mer kvalificerade arbetsuppgifter eller kanske fått en välförtjänt paus.

  Det har varit intensiva veckor för dig. Har du fått några insikter som du inte hade innan?

  Ja, det har varit intensiva men också värdefulla veckor. Att få möjligheten att göra en insats och bidra till avlastning är tillfredställande. Jag har fått inblick och förståelse för hur hårt vårdpersonalen kämpar och sliter. Det är långa arbetspass med otymplig skyddsutrustning. Vården tar inte paus eller ger utrymme att hämta andan. Deras omsorg pågår 24/7. Uppskattningen i vården att få denna hjälp är stor och påtaglig. Det är också påtagligt att viljan och engagemanget att hjälpa till är jättestort hos de företag och personer vi är i kontakt med.

  Vad tror du om våren och vaccinationsutmaningen?

  Det är svårt att veta eller sia. Med nya insikter verkar det just nu som antal smittade, inlagda på sjukhus börjar mattas av. Det är en stor lättnad. Nu står vi inför utmaningen att massvaccinera. Frågan är om det finns tillräckligt många sjuksköterskor och hur är flödet och tillgången av vaccin? Beredskapslyftet engagerar sig nu i att bygga en pool med ”sjuksköterskor med rätt att sticka”. Vår förhoppning är att även här kunna vara till hjälp.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin