Ann Hagelin Thorup – VD Dina Försäkringar Väst – om företagskultur under stark tillväxt!

  Hur gör ledare för att behålla en fortsatt god företagskultur under tillväxt? Vi frågar Ann Hagelin Thorup, VD för Dina Försäkringar Väst.

  Hej Ann, vad gör du just nu?

  Jag är precis tillbaka från en helg i Tylösand där alla bolagen inom Dina Försäkringar, 450 personer, för första gången samlades för att diskutera tillväxt. Vårt ambitiösa mål är att uppnå 5 % marknadsandel 2030. Ärligt talat står vi inför en utmanande resa men jag är övertygad om att vi är väl förberedda på att ta oss an den.

  När ett företag växer snabbt kan kulturen förändras. Hur ser ni till att bibehålla den kultur som gjorde er framgångsrika från början?

  Närhet är och har alltid varit ett av våra nyckelord. Närheten inte bara till våra kunder, utan också inom vår organisation och ledarskap. Jag hoppas innerligt, och tror, att denna närhet även genomsyrar mitt ledarskap. Faktum är att vi inte har något centralt huvudkontor. För mig och oss inom vårt bolag är alla kontor och alla medarbetare lika viktiga. Vi ledare prioriterar att besöka våra sex kontor så ofta vi kan, för att personligen diskutera vår gemensamma resa och mål.
  Vi jobbar mycket med vår onboardingprocess. Nya medarbetare reser runt och träffar både sina kollegor på olika kontor och viktiga nyckelpersoner i våra grannbolag. Det skapar en trygghet att ha ett bra nätverk att vända sig till i olika frågeställningar och gemenskapen stärks. Vi har fått positiv feedback på att vi har en genomtänkt och gedigen onboarding.

  Har din roll som VD förändrats i takt med företagets tillväxt?

  Jag kämpar med närvaron – när vi växer skapas det en större organisation som gör att jag ibland känner att jag hamnar längre bort från verksamheten.

  Vad vill du dela med dig av kring kulturbyggande?

  En viktig insikt för mig är att våra medarbetare är kärnan i allt vi gör. De möter våra kunder dagligen och det är genom dem som vår företagskultur och våra värderingar förmedlas. Därför är det avgörande att de känner sig sedda, uppskattade och trivs i sitt arbete.

  Man måste bygga en stabil grund och sätta riktlinjer för kulturarbetet. Värdeord som – glädje, positivitet, nyfikenhet, trygghet och kompisskap – leder oss i allt vi gör. Det utgör ryggraden i vår kultur och vår vision för framtiden. Jag ser med spänning fram emot de kommande kapitlen i vår resa. Med gemenskap, engagemang och en stark företagskultur, är jag säker på att vi kommer att nå våra mål.

  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin