Kommundirektör till Munkedals kommun

Apply for the job

Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 400 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 1000 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.

  Ansök senast: 2024-08-04Plats: Munkedal

  Välkommen till kommunen med de stora möjligheterna

  Välkommen till kommunen med de stora möjligheterna

  Munkedal är också en aktiv kommun med engagerade invånare. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för våra invånare, vårt näringsliv och vårt föreningsliv. Helt enkelt – mer av livet. 

  Om uppdraget

  Munkedals kommun är på en positiv utvecklingsresa med fokus på tillväxt, samverkan, samarbete, trivsel samt organisatorisk och politisk stabilitet. Vi har en stabil politisk majoritet vilket borgar för att de beslut som tas kommer att genomföras. Det skapar en trygghet hos medarbetarna att det arbete som utförs inte är förgäves. Kommunen har också en ambitiös tillväxtstrategi inriktad på näringslivsutveckling och invånarnas välbefinnande och som kommundirektör leder du kommunen vidare på den inslagna vägen samtidigt som du har sikte på arbetet med våra framtidsfrågor och utmaningar.

  Uppdraget innebär att vara ett stöd till politiken i det strategiska arbetet med att ta tillvara kommunens potential avseende samhällsutveckling och tillväxt. Du ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens hela verksamhet. Huvuduppgiften är att utifrån politiskt fattade beslut och mål utveckla och effektivisera kommunen som organisation. Du driver och leder det löpande arbetet genom att förnya och förbättra processer och arbetssätt med sikte på kvalitet, effektivitet och bästa möjliga service till kommuninvånarna. Du representerar kommunen i lokala, regionala och nationella nätverk.

  I uppdraget ingår att upprätthålla tydlighet i rollfördelningen mellan politik och verksamhet, men också att vara en brygga mellan dessa delar. Att utveckla Munkedal som en attraktiv kommun för boende, företagare, föreningar och besökare i kombination med en utmanande ekonomisk och demografisk situation kräver god kommunikation och förmåga att uthålligt arbeta mot uppsatta mål.

  Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson med ansvar för att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut genomförs och befattningen är direkt underställd kommunstyrelsen. Kommundirektören är också chef över förvaltningscheferna och kommunstyrelsens förvaltning. Munkedals kommun styrs genom en stabil politisk majoritet och en samlad opposition.

  Vi söker dig
  Vi söker dig som har god erfarenhet av att leda hela eller delar av en kommuns verksamhet genom andra chefer och ledningsgrupp. Erfarenhet av att ha arbetat strategiskt med verksamhetsutveckling och kommunövergripande samhällsfrågor är av vikt. Vidare har du god förståelse för samhälls- och demokratiuppdraget och för den mindre kommunens utmaningar där vikten av sammanhållning och ett gemensamt mål är viktigt att förmedla, både vad gäller den kommunala sektorn och mot företag, föreningar och medborgaren. Du har en flerårig erfarenhet av den kommunala budgetprocessen som grund för styrning och planering. En relevant högskoleexamen från området förutsätts. Som kommundirektör behöver du kunna hantera media professionellt i samråd med politiken. Meriterande är god juridisk kunskap samt erfarenhet från näringslivet.

  Du är en trygg, lyhörd och kommunikativ ledare som arbetar långsiktigt med helhetssyn och mot hållbara lösningar. Du är van att representera din verksamhet, omvärldsbevaka, bygga relationer och nätverk och på så sätt utveckla samarbeten lokalt, regionalt och nationellt. Du ska ha en god förmåga att hantera samspelet mellan politiken och tjänstepersoner på ett framgångsrikt sätt utifrån fastställt uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Tillsammans med dina medarbetare skapar du delaktighet och gemenskap och du leder genom våra värdeord mod, engagemang, tydlighet och tillit.

  Vårt erbjudande

  Vi erbjuder ett intressant och utvecklande uppdrag i en stimulerande miljö såväl geografiskt som organisatoriskt. Det råder en god stämning i vår kommun, vilket bidrar till att skapa en plats där du upplever stark stimulans av det du uträttar. Munkedal är en attraktiv arbetsgivare med starkt utvecklingsfokus, bra förutsättningar för en god ekonomi och en stabil politik med tydlig målriktning.

  Vår kommun

  Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 400 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 1000 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.

  Tillsammans är vi Munkedals kommun!


  Kontakt
  I den här rekryteringen samarbetar Munkedals kommun med Maquire. Du är välkommen att ta en konfidentiell kontakt med Per Synnes på 070-299 15 30 alt per.synnes@maquire.se om du har frågor. Det går bra att ringa under hela sommarperioden. Sista dag för att lämna din intresseanmälan är den 4 augusti och löpande urval kan komma att ske. 

  Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

  Munkedals kommun

  Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 400 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 1000 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.

  Per Synnes arbetar som Seniorkonsult inom Executive Search på Maquire i Göteborg

  Ansvarig rekryteringskonsult

  Per har stort engagemang och skapar förtroendefulla relationer med både kunder och kandidater. Hans förståelse för hur framgångsrika ledare bidrar till ett företags lönsamhet och långsiktiga utveckling gör att han lyckas bra med att matcha rätt person till rätt roll.

  Per Synnes

  Seniorkonsult

  +46 702 99 15 30per.synnes@maquire.seLäs mer om konsulten
  logo

  Maquire Göteborg

  Mässans gata 18 (vån 8)
  412 51 Göteborg

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Maquire Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  107 24 Stockholm

  +46 10 330 08 44
  kontakt@maquire.se

  Kontakta oss

  Våra konsulter

  Följ oss

  facebookinstagramlinkedin