Du arbetade på Bokmässan under en turbulent tid, vad har du lärt dig från detta?
Om man hamnar i en situation där man får stort tryck utifrån och blir ifrågasatt för sina ställningstaganden är det viktigt att man kan lita på varandra internt. Det är betydelsefullt att man ska kunna hämta kraft från sin organisation och själv kunna ge dem kraft att känna stabilitet. I min ledande roll arbetade jag för att hålla medarbetarna informerade och vi i ledningsgruppen var noggranna med att prata ihop oss innan vi gick ut med offentliga uttalanden. Jag tror att transparens i samband med ett ömsesidigt förtroende är ett vinnande koncept för att en organisation ska kunna stå stadigt – vare sig man befinner sig i kris eller i vanlig daglig verksamhet.

Från ett kommersiellt bolag till Tillväxt Lidköping – Hur är skillnaden på hur du tillämpar ditt ledarskap i dessa roller?
Det är ganska stor skillnad. I rollen som jag befinner mig i nu behöver man vara medveten om att förankra syftet med två olika organisationers övergripande mål. En kommuns mål finns nedskrivna i politiken och dessa måste rimma med det kommersiella bolagets värden. Dessa målbilder är inte alltid helt förenliga och då måste man komma till konsensus. Man behöver ta ett steg tillbaka, vidga sitt perspektiv och analysera. Är detta förenligt? Finns det ett syfte som är förenligt med båda organisationernas målbilder?

Vad är de viktigaste egenskaperna hos en bra ledare enligt dig?
En bra ledare är en bra lyssnare. Att kunna lyssna in både kunder, medarbetare och andra intressenter och därutifrån bygga ett trovärdigt budskap, är det viktigaste enligt mig.

Vad tycker du är mindre bra egenskaper hos en ledare?
Man brukar dela upp ledare och chefer. En ledare är någon som förtjänar sina kollegors förtroende. En chef tycker sig ha mandat att företräda. Det är just i denna skillnaden som hela ledarskapets konstform ligger.

Du som är så van att bli intervjuad, vilken fråga skulle du vilja få?
Oftast får jag tänka på frågor som jag inte vill få… Men en fråga som jag tycker förtjänar mer uppmärksamhet är om teamet som står bakom ledaren. Bakom alla skickliga ledare finns ett team som gör att ledaren känner sig duktig. Ett lag som gör att ledaren känner sig stolt över att leda. Jag vill också passa på att understryka kontexten av att bra ledarskap växer fram ur en välfungerande ledningsgrupp. Det spelar ingen roll hur bra chef jag är om jag inte kan ha kul med mina kollegor och känna att de backar mig och jag backar dem.

Vad händer 2019?
Nästa år hoppas jag att målbilderna blir en och samma för näringsliv och det politiska styret. Nu pratar jag om lokal nivå men efter årets val får detta gärna inträffa för hela Sverige. Detta valet har ställt samarbete och ledarskap inför stora utmaningar. Om jag får önska mig något som vi alla ska bli bättre på inför 2019 så är det förmågan att samarbeta.