Henning Bang är specialiserad i organisationspsykologi vid Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han undervisar och forskar om effektivitet och prestation i ledningsgrupper och team. På vår frukostföreläsning berättade Henning om sin forskning kring vad det är som gör att ledningsgrupper fattar bättre beslut, samt vilka utmaningar många ledningsgrupper stöter på och hur de kan undvikas. 

Hennings forskning är grunden i Maquires arbete med ledningsgrupputveckling och vi är också certifierade i verktyget som analyserar ledningsgruppens effektivitet.

Stort tack till Henning Bang för en mycket intressant föreläsning!