Huvudsyftet med ledningsgruppen är att skapa värde för resten av organisationen, kunder och ägare och då är frågan – vilka kompetenser krävs för att klara av att leverera det? Det finns inget universalsvar – antalet kan variera beroende på organisation och uppdrag. Ju fler kompetenser, desto bättre beslut. Är man en mindre ledningsgrupp bör man helst ta in fler kompetenser när man ska ta större beslut – och det är samtidigt ett bra tillfälle att skapa delaktighet i resten av organisationen.