Hur skiljer sig HR-arbetet på ett kommersiellt börsnoterat bolag tillskillnad från din förra position på regionen?
Skillnaden här i jämförelse med min förra roll har inte så mycket med bolagets form eller styrning att göra utan snarare storleken på verksamheten. När jag arbetade inom regionen var det 55 000 anställda och jag var HR-chef i en verksamhet med 3500 medarbetare. Friheten på Moment Group blir aningen större då verksamheten inte är beroende av andra delar på samma sätt.

Vad gör ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?
Jag tycker att frågan blir lite felställd. Jag har svårt att se att vi arbetar för att ”vara” en attraktiv arbetsgivare. Jag ser snarare att det vi gör resulterar i att vi blir en attraktiv arbetsgivare. Det är ett resultat av allt från att vi har bra IT-system till friskvårdsbidrag till fantastiska ledare och chefer. Hur man blir en bra arbetsgivare är totalen och resultatet av allt hela bolaget gör, ett arbete som HR i allra högsta grad kan vara med och leda och arbeta för.

Hur är det att leda/stötta på distans?
Jag har alltid jobbat i en geografiskt spridd verksamhet så för mig är detta det naturliga sättet att arbeta på. För mig handlar det mycket om delat förtroende, bolagets chefer måste tro på mig och jag måste ha förtroende för dem. Om detta förtroende är genuint och samtliga parter inte upplever att de behöver kontrollera varandra fungerar det alldeles utmärkt att stötta och leda på distans.

Vad upplever du är chefernas största utmaning i ert bolag?
Jag skulle vilja säga att det är kombinationen av det kreativa och byråkratin. Vi är börsnoterade vilket innebär att det finns riktlinjer och processer att förhålla sig till. En stor del av våra medarbetare har deras största passion som yrke och när byråkrati och kreativitet möts kan det ibland uppstå en del utmaningar.

Hur jobbar du med att utveckla cheferna inom organisationen?
Jag tror att det är viktigt att se alla chefer på individbasis. Alla har olika utmaningar och det är viktigt att man stöttar varje person med det som respektive chef behöver istället för att ha stora utbildningsgrupper. Det är också viktigt att inse sina egna begränsningar, göra det man är kompetent inom och inte vara rädd för att ta extern hjälp. Vi har bland annat tagit hjälp av Maquire när vi har utvärderat arbetet i vår egen koncernledningsgrupp. Vi är av uppfattningen att alla mår bra av utveckling, det gäller därför även oss själva.

Vad är bra egenskaper hos en ledare?
Jag tror mycket på ödmjukhet. En klok ledare omger sig med andra kloka personer. Jag kan inte allting själv men om jag hittar styrkan i de jag har runt mig blir gruppen framgångsrik och på så sätt stärks också verksamheten.

Hur ser 2019 ut för er?
Alla verksamheter är kontinuerliga men indelade i event, produktion etc. Vi startar upp och avslutar hela tiden. Det här med årsramar är därför inte så mycket för oss. Inom HR ska vi fortsätta arbeta med våra tre huvudområden charma, engagera och separera. Dessa tre, lika stora delar, måste vi ständigt arbeta med och förnya oss på samtidigt som vi fortsätter göra det vi är duktiga på.

Går du och tittar på alla shower och event?
Nej faktiskt inte. Det är praktiskt omöjligt att gå på allt då vi gör så mycket hela tiden. Men det är klart att jag har förmånen att i arbetet få vara med och uppleva en massa roliga och spännande saker.