Efter universitetsexamen arbetade Elisabeth under flera år som Controller och deltog vid förvärv och nyetableringar runt om i Europa. Strax innan millennieskiftet intog hon rollen som Managementkonsult på EY där hon arbetat med flera olika företag från varierande branscher. Hennes nyfikenhet och intresse för människor gjorde att hon vid 2010 lockades in i rekryteringsbranschen.

- Efter drygt åtta år på Dfind känns det oerhört spännande att ta steget vidare till ett företag med så gott renommé som Maquire. Det känns viktigt för mig att leverera kvalité och att ha respekt för kunder, kandidater och medarbetare. Därför känner jag mig stolt och glad att numera tillhöra Maquire Group och att kunna bidra med mina erfarenheter inom rekrytering och utvärdering. Det engagemang och proffsighet som mött mig här är fantastiskt!

Elisabeth har stort engagemang och skapar förtroendefulla relationer med både kunder och kandidater. Hennes förståelse för hur framgångsrika ledare bidrar till ett företags lönsamhet och långsiktiga utveckling gör att hon lyckas bra med att matcha rätt person till rätt roll. Sedan 2018 är Elisabeth Diplomerad Coach. Hon brinner för att hitta kvalitativa lösningar som skapar värde för alla involverade parter.