Bisnodes betygsmodell är en av marknadens äldsta och mest beprövade modell för att kreditvärdera företag och baseras på information från bland annat Bolagsverket, Skatteverket, SCB och Kronofogden. Bland Sveriges företag är det endast 2.4% som lyckas få trippel-A (AAA) vilket bland annat kräver att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.