Ju större ett beslut är, desto viktigare är det att de rimmar med era värderingar. Fördelen med det är att det dels blir enklare att förklara för den övriga organisationen varför beslutet är fattat och när det går hand i hand med värderingarna är det också mer troligt att medarbetarna ”köper” och förstår förändringen och beslutet. Beslut och förändringar som är trycktestade med hjälp av värderingar skapar effektivitet i implementeringen. Och har ni inga uttalade värderingar i företaget – då är det verkligen dags att vi ses!