Med höga ambitioner om tillväxt och breddning av verksamheten samt för att minska företagets beroende av ägarna bestämdes att styrelsen skulle kompletteras med ytterligare två externa styrelseledamöter. Livsanda delar Maquires övertygelse om fördelarna med transparens och konkurrens vid styrelserekrytering. Under våren 2016 fick Maquire förtroendet att rekrytera två styrelseledamöter genom en professionell, öppen rekryteringsprocess. Uppdraget omfattade fullständig rekryteringsprocess och tjänsten som styrelseledamot annonserades både digitalt och i print med drygt 80 sökande. Vid processens slut stod Joel Hegardt och Helena Ahldén som vinnare.

Helena är regionchef för SSP med internationell managementerfarenhet inom hotellnäringen och har tidigare arbetat som COO för Espresso house och managementkonsult på Milega. Joel arbetar i egen konsultverksamhet och har för närvarande ytterligare fem styrelseuppdrag. Hans senaste linjeuppdrag var som VD för Plusgymnasierna, Drottning blankas gymnasieskolor samt Framtidsgymnasierna inom Academedia.

Ägaren Mathias Koppfeldt, var tillsammans med VD Anders Kylberg, ansvarig för rekrytering.

När det gäller styrelserekrytering är det förvånansvärt många som fortfarande bara ser till sitt egna nätverk. Vad såg ni som den största fördelen med en öppen rekryteringsprocess?
Vi ville gå så brett som möjligt och inte begränsa oss till vårt egna nätverk. Vi såg även en möjlighet att visa omvärlden, våra kunder och kandidater att vi är på väg framåt.

Hur upplevde ni kvalitén på urvalet?
Bra exponering resulterade i ett starkt startfält – av 16 utvalda profiler intervjuande vi åtta personer. För oss är människan viktig. Utöver ett meriterade CV är det viktigt med en person som passar in i vår kultur, som efterlever våra värderingar och förstår vart vi vill. Detta fick vi svar på genom processens gång.

Vad såg du som den största utmaningen i rekryteringsprocessen?
Första utmaningen var att bestämma oss för att rekrytera två nya styrelseledamöter. Därefter var det att fastställa kravprofilen. Maquire ställde frågor som gjorde att vi tvingades konkretisera och under arbetets gång kom vi fram till rätt profil.

Har du något råd till andra som ska rekrytera till styrelsen?
Att vara modig – våga ta beslutet att rekrytera till styrelsen. Var även tydlig med villkor och åtagande redan från start. Tack vare våra nya ledamöter har vi fått en annan diskussion i styrelserummet och vi har höjt nivån på vårt strategiska arbete. De har utmanat mig i rollen som ordförande och vi har fått två nya betydelsefulla röster. En positiv effekt som kommer fortsätta ta oss framåt som företag.