Fredrik tillträdde sin nya tjänst i Mölndals stad i augusti och har tidigare arbetat som förvaltningschef, rektor, skolchef och musiklärare inom både privat och offentlig sektor. I sitt senaste arbete som förvaltningschef i Svenljunga kommun ledde han kommunens största förvaltning med ansvar för förskola, skola, kulturskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Fredrik tilltalas av den positiva medborgarsyn Mölndal har, och att den så tydligt är förankrad i både vision och styrdokument och även genomsyrar de politiska ambitionerna.

- Mölndal är en spännande kommun med konstant tillväxt. Tillgängligheten med närhet till natur, kultur och storstad ger många möjligheter, som jag tycker att Mölndal tar tillvara på ett bra sätt. Det är inspirerande att få vara en del av detta och leda skolförvaltningen i Mölndal i de utmaningar vi står inför, säger Fredrik.