Hur ser utvecklingen på arbetsmarknaden ut inom kommunen?
– I Mölndals stad finns det cirka 150 olika officiella befattningar. Det är en direkt avspegling av en kommuns komplexa och breda uppdrag. Utvecklingstrenden är mycket tydlig. Allt fler befattningar ställer krav på universitets- och högskoleutbildning, andra kräver en förankrad, välutvecklad social kompetens, utöver det grundläggande kravet på en godkänd gymnasieutbildning.

Hur arbetar Mölndals stad med kompetensförsörjning?
– Igår var konkurrensen stenhård om en handfull specialistkompetenser, till exempel planarkitekter och VA-ingenjörer. Idag är det stenhård konkurrens på marknaden om alla befattningar, oavsett vilka utbildningskrav vi ställer! Samtidigt är Mölndal en stark tillväxtkommun. Med det följer att vi måste hänga med i utvecklingen av tjänster och service till de som bor och verkar här och jobba ännu mer fokuserat med vår kompetensförsörjning. Det betyder också att vi nu måste öka vårt fokus på digitalisering, i syfte att till exempel automatisera enklare handläggning och rutiner. På det viset kan vi minska behovet av att anställa fler och istället frigöra medarbetarna för mer kvalificerat arbete

Hur arbetar ni med ledarförsörjning?
– Vi ställer höga krav på den som vill bli chef hos oss. Duktiga medarbetare kräver goda chefer och ledare. Ledarförsörjning är därför ett särskilt kapitel i vår strategi. Sedan några år tillbaka har vi en stadig ledarplattform som alla chefer står på. Vi jobbar med en bred palett av internutbildning, utvärderar cheferna regelbundet och fokuserar på att ge dem goda förutsättningar att göra ett bra jobb. I pipeline ligger nu även ett internt ledarförsörjningsprogram, där vi systematiskt ska fånga upp och utveckla egna ledartalanger.

– Vår senaste toppchefsrekrytering, chef till skolförvaltningen, är ett bra exempel på hur vi tänker. Kravet på ett framgångsrikt och gott ledarskap var där på ett sätt högre än kravet på gedigen erfarenhet från ansvarsområdet

Hur attraherar man rätt kompetens till en kommunal arbetsgivare?
– Ja, mycket handlar det om en möjlighet att vara med och påverka samhällsutvecklingen, människors vardag och känslan av ett gott, demokratiskt och jämställt samhälle. Det kan man göra hos oss oavsett uppdrag och nivå i organisationen. Om man vill. Att det går att göra som chef är ganska självklart, men går det att göra som måltidsbiträde i skolan eller i äldreomsorgen? Det får du fundera på själv. Kommer du fram till att det är fullt möjligt, då har du förstått vad kommunal kompetens betyder!