Med 20 år inom IT-branschen har Clifford gedigen erfarenhet av IT-intensivt ledarskap, systemarkitektur och systemutveckling. Som IT-chef på Eton leder och utvecklar Clifford IT-organisationen med ansvar för att säkerställa en modern och effektivt IT-miljö som stöttar företagets högt satta mål och fortsatta expansion.

Clifford tillträdde den 19 januari, och vi önskar honom fortsatt lycka till!